Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

9

Chez Nous 4: Chapitre 1

Vikingaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 15 augusti 2023

Vi jobbar med Chez Nous 4, kapitel 1. I kap 1a går vi igenom être som hjälpverb i passé composé samt verbet venir. I Kap1b lär vi oss vilka verb som böjs med être samt verbet aller i passé composé. I Kap 1c får du läsa en fransk blogg. Vi läser också dikt, spelar upp en liten pjäs och sjunger. Vi lär oss också lite om Quebec i Kanada.

detta lär vi oss i detta kapitel:

 • Berätta om vad man har gjort (perfekt)
 • Berätta om vad man håller på att göra (gerundium)
 • être och aller som hjälpverb i passé composé
 • Jämföra saker (adjektivkomparation)
 • Fakta om le Canada et le Québec

Arbetssätt

Vi kommer att använda läroboken sidorna 7-22 i textboken, samt sidorna 4-33 i övningsbok. Vi kommer att varva genomgånger med eget arbete i grupp eller enskilt.

Du kommer att göra ett diagnostiskt test för att kartlägga dina kunskaper och vi kommer att ha glostest till varje textavsnitt.

Länkar till glosor(quizlet) och ljudfiler(ovningsmastaren.se) läggs ut i vårt classroom. 

 
 
 
Välj tema
 
Överför foto
 

Inför provet tränar du på

 • Para ihop fraser (franska-svenska)
 • Att kunna texter 1a, 1b och 1c
 • Böja verbet venir i presens och passé composé
 • Att skriva meningar med vad har personerna just gjort
 • Skriva meningar i passé composé
 • Att kunna svara på frågor om Canada
 • Skriva ett mejl till en kompis och berätta om din semester.

Genom att tänka på följande kan du utveckla ditt språkval:

 • Lyssna noga och följ instruktioner
 • Ställ frågor 
 • Fokusera och delta aktivt i lektionsarbetet, som bygger på att du ska utveckla din färdighet att läsa, skriva, tala och lyssna/förstå
 • Läsa och översätt aktuell text ofta, flera gånger
 • Göra de övningsuppgifter som tillhör aktuellt kapitel
 • Du kan jobba med aktuellt kapitel på www.ovningsmastaren.se.

Läroplanskopplingar

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

förståelse av kulturella och sociala förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används

förståelse av målspråket i tal och skrift

förmåga att formulera sig och kommunicera på målspråket i tal och skrift

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris Moderna språk åk 6-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback