Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

9

Genetik år 9

Trojenborgsskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Du kommer lära dig om ärftlighet, förhållandet mellan arv och miljö, genetikens möjligheter och risker. Diskutera etiska frågor som tekniken väcker.

Du lär dig om:

  • ärftlighet

  • förhållandet mellan arv och miljö

  • genetikens möjligheter och risker

  • etiska frågor som tekniken väcker

  • passande ord som hör till genetik

 

Undervisning

Föreläsningar med powerpoint.

Diskussioner

Binogiuppgifter

Arbeta med viktiga begrepp

Laborationer

 

Redovisning

Prov

Detaljmål:                                                                                                   Sid:                  

1. Känna till begreppen DNA, gen och kromosom.

 

310,312    

2. Kunna skilja på vanlig celldelning och reduktionsdelning

 

312

3. Veta hur dominanta och recessiva anlag ärvs och styr egenskaper.

 

313  

4. Veta hur könet ärvs hos människan.

 

313     

5. Ha kunskap om mutationer.

 

317     

6. Känna till genetiska tillämpningar som växt- och djurförädling, genteknik, DNA-analys och kloning.

 

318, 321    

7. Veta hur DNA kan kopieras.

 

322    

8. Känna till könsbundet arv av t.ex. färgblindhet.

 

323     

9. Kunna beskriva exempel på hur människan klonar djur.

325    

 

Färdighetsmål

 

Undersök

Förstå hur gener ärvs och kommer till uttryck och experiment.

Häfte   


Läroplanskopplingar

Livets uppkomst, utveckling och mångfald samt evolutionens mekanismer. Arvsmassans egenskaper och förhållandet mellan arv och miljö.

Några gentekniska metoder samt möjligheter, risker och etiska frågor kopplade till genteknik.

Informationssökning, kritisk granskning och användning av information som rör biologi. Argumentation och ställningstaganden i aktuella frågor som rör miljö och hälsa.

Eleven visar grundläggande kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller. Med viss användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver och förklarar eleven biologiska samband i naturen och människokroppen.

I frågor som rör miljö och hälsa för eleven resonemang samt framför och bemöter argument med viss naturvetenskaplig underbyggnad. Eleven söker information som rör biologi och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven visar goda kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller. Med relativt god användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver och förklarar eleven biologiska samband i naturen och människokroppen.

I frågor som rör miljö och hälsa för eleven resonemang samt framför och bemöter argument med relativt god naturvetenskaplig underbyggnad. Eleven söker information som rör biologi och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven visar mycket goda kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller. Med god användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver och förklarar eleven biologiska samband i naturen och människokroppen.

I frågor som rör miljö och hälsa för eleven resonemang samt framför och bemöter argument med god naturvetenskaplig underbyggnad. Eleven söker information som rör biologi och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Matriser i planeringen
Genetik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback