Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Favorit matematik 1A, kapitel 1.

Skulltorps skola F-5, Partille · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

I det här kapitlet får du möjlighet att lära dig att skriva och använda talen 0-3 samt några matematiska begrepp.

Matematik talen 0-3

Vad ska vi lära oss?

- Skriva talen 0-3.

- Rita talen 0-3.

- Räkna med talen 0-3. 

- Skriva och träna på < , = och > . 

- Likhetstecknets betydelse. 

Vilka begrepp kommer vi arbeta med?

- Siffra, tal och antal. 

- Räkneord. 

- Fler och färre. 

- Större än och mindre än. 

- Tillsammans. 

- Tallinje. 

Hur skall vi göra?

- Använda konkret material. 

- Samtala utifrån bilder. 

- Träna på att skriva och rita siffrorna. 

- Använda tallinjen. 

- Enskilt arbete i matematikboken. 

När ?

24/8 - 24/9 . 

Varför ska vi göra det här?

Eleverna kommer få tillfälle att utveckla följande förmågor:

- Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.  

Bedömning.

Bedömning av kunskaper och förmågor kommer att göras genom:
.

  • Samtal med eleverna. 
  • Göra "vad har jag lärt mig"- sidorna. 
  • Självskattning. 
  • Diagnos.

  


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen delas upp och används för att ange antal och ordning.

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster samt hur de konstrueras, beskrivs och uttrycks.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback