Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

Språkliga strategier

Nybohovsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Under en veckas tid kommer vi att arbeta med språkliga strategier på svensklektionerna.

Pedagogisk planering åk 4

 

Ämne:   Svenska    Arbetsområde:   Språkliga strategier   Tidsperiod: Vecka 34

Syfte:  Utveckla kunskaper i och om svenska språket och dess normer.

Mål: När arbetsområdet är slut ska du ha lärt dig hur och när du använder dig av punkt, storbokstav, kommatecken, frågetecken och utropstecken i texter som du skriver. Du ska ha arbetat med, samt på olika sätt repeterat ord som du tycker är svåra att stava. Du ska dessutom ha skapat en digital ordbok med ord som du tycker är svåra att stava.

 

Metod:

·         Genomgång av punkt, stor bokstav, kommatecken, frågetecken och utropstecken

·         Läsa och diskutera texter

·         Genomgång av vanligt förekommande svåra ord

·         Skriva listor, exempelmeningar och texter för att träna på stavning

·         Tillverka en digital ordbok

 

Ämnesspecifika ord och begrepp: Punkt, stor bokstav, kommatecken, frågetecken och utropstecken.

Ämnespecifika mål:

Vi går igenom och samtalar om hur och när man använder punkt, stor bokstav, kommatecken, frågetecken och utropstecken. Vi läser och diskuterar olika texter där skiljetecken utelämnats eller används felaktigt för att eleverna ska förstå vikten av användningen av språkliga strategier. Vi tittar på vanligt förekommande felstavade ord och skriver listor, exempelmeningar och texter för att träna och repetera orden. Orden sparas i en digital ordbok och kopplas till bilder.

 

Språkliga mål: Samtala, skriva och läsa.

 

 Kunskapskrav

                  E

                      C

                       A

Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med viss säkerhet.  

 

 

 

Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med relativt god säkerhet.  

Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med god säkerhet.  

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback