Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap, Samhällskunskap

·

Årskurs:

4

Leva tillsammans

Rosendals skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Överallt där det finns människor tillsammans finns det regler. De behövs för att alla ska ha möjlighet att må bra och känna sig trygga. Första området i SO kommer att handla om hur vi ska fungera tillsammans som grupp, hur bråk och konflikter kan lösas och olika sätt att umgås på.

Områden:

 • Klasskamrater
 • Bråk och konflikter
 • Olika sätt att umgås
 • När det inte fungerar i skolan - eller hemma

Målet är att du ska bli mer medveten om:

 • Hur vi kan fungera tillsammans i grupp
 • Hur bråk och konflikter kan lösas
 • Olika sätt att umgås. 

Arbetssätt

 • Läsa i SO-boken
 • Samtala kring områdena 
 • Arbetsuppgifter
 • Eleverna får tillsammans komma överens om trivselregler i klassen

Bedömning/redovisning

Jag kommer kolla på hur eleverna deltar i övningar och diskussioner i klassrummet. De kommer också få en slutuppgift där de ska svara på frågor om det som vi arbetet med. 


Läroplanskopplingar

förmåga att resonera om etik, moraliska frågor och livsfrågor utifrån olika perspektiv.

kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter,

Samtal om och reflektion över vardagliga moraliska frågor utifrån elevernas egna argument och olika religiösa tolkningar. Sådana frågor kan till exempel handla om ansvar, utanförskap, kränkningar, jämställdhet och sexualitet.

Samtal om och reflektion över livsfrågor utifrån elevernas egna tankar och olika religiösa tolkningar. Sådana frågor kan till exempel handla om vad som är viktigt i livet och olika föreställningar om vad som händer efter döden.

Sociala roller och normer i olika sammanhang, till exempel inom familjen och i vänskapsrelationer. Könsroller, jämställdhet och sexualitet.

Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter