Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Förändringar NTA

Ulvsäterskolan, Gävle · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

I NTA- lådan "förändringar" ges möjlighet att få experimentera och utforska förändringar hos fasta föremål, vätskor och gaser. Vi övar oss på att göra förutsägelser, dra slutsatser samt dokumentera resultat enskilt och parvis.

Syfte/mål

 • Kunna beskriva vattnets olika former: fast, flytande och gas.
 • Kunna ge exempel på kokning, avdunstning, kondensering, smältning och stelning.
 • Ha grundläggande kunskaper om luftens betydelse för allt levande. 
 • Observera vad som händer i undersökningarna och jämföra dina resultat med andra. 
 • Formulera egna förutsägelser och resultat.
 • Planera, genomföra och kunna dokumentera ditt arbete.

Arbetssätt

 • Temat är uppdelat i flera uppdrag. Varje uppdrag inleds med en gemensam genomgång . 
 • Du kommer lära dig om kemi och säkerhet
 • Du kommer att arbeta enskilt eller tillsammans med en kamrat för att lösa uppdragen. 
 • Du kommer att få testa olika experiment
 • Du ska dokumentera vissa uppdrag med hjälp av text och bild. 
 • Du ska delta i diskussioner. 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • beskriva vattnets och luftens olika egenskaper.
 • sortera föremål och blandningar efter dess egenskaper.
 • göra enkla undersökningar efter instruktion.
 • dokumentera dina undersökningar.

Läroplanskopplingar

kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen, i samhället och i människokroppen,

förmåga att använda kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa, och

förmåga att genomföra systematiska undersökningar i kemi.

Hur material kan sorteras efter några egenskaper, till exempel utseende, om de är magnetiska och om de flyter eller sjunker i vatten. Hur materialen kan återvinnas.

Några blandningar och hur de kan delas upp i sina olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.

Vattnets olika former: fast, flytande och gas. Avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Enkla fältstudier, observationer och experiment. Utförande och dokumentation av undersökningarna med ord, bilder och digitala verktyg.

Eleven visar grundläggande kunskaper om natur, kropp och hälsa, kraft och rörelse samt material och ämnen. Utifrån egna upplevelser och utforskande av närmiljön beskriver eleven enkla naturvetenskapliga samband i naturen och människokroppen. Utifrån tydliga instruktioner utför eleven enkla fältstudier, observationer och experiment.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback