Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4 - 0

Biologi åk 4

Drottninghögsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Biologi “Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som naturbruk, miljö och häl­sa. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna främja hållbar ut­veckling.”

Vad ska vi lära oss?

  • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

  • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

  •  Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

  • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

  • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

  • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

  • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att använda Clio, fältstudier och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Plane­ring, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.

Vad kommer att bedömas?

Jag kommer att bedöma din förmåga att använda information som rör biologi.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback