Skolbanken Logo
Skolbanken

Tema färg och form Bollen

Förskolan Diamanten, Östhammar · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

På Bollen kommer vi under denna termin fokusera på att utforska olika former och färger tillsammans med barnen.

Mål & Syfte:

Att väcka barnens nyfikenhet för färger, former och mönster.

Att väcka nyfikenhet hos de barn som ännu inte lärt sig vad färger och former heter samt utforska former som finns överallt omkring oss i vår omgivning. 

Bekanta sig med matematik genom mönster i matematisk mening vilket innefattar bland annat räkning och upprepning. 

Lära sig känna igen antal i samband med siffror.

 

Metod:

Barnen får bekanta sig med former och färger på olika sätt i samlingar, genom skapande samt i utemiljön. 

Skapa former på olika sätt där barnen får använda sig av olika skapandetekniker. 

På ett lekfullt sätt öva på färger, former och använda sig av dessa i upptäckandet av mönster.

Göra halsband med pärlor där de får göra utefter mönster. 

Gå på formjakt där vi utforskar vilka former vi har i omgivningen. 

 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter