Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4

Koll på NO åk 4 - Skogen

Parkskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 27 augusti 2022

I det här kapitlet ska vi lära oss att det finns olika typer av skog i vårt land, hur nedbrytning i skogen går till och ge exempel på näringskedjor i naturen. Vi ska också lära oss om vanliga djur och växter som finns i skogen och lära oss vad skillnaden mellan rovdjur och bytesdjur är. Dessutom ska vi lära oss om varför vi planterar skog och att skogen är en naturresurs. Vi ska även lära oss om vad vi använder skogen till men också att vi har ett ansvar att ta hand om skogen samt om vad allemansrätten är.

Pedagogisk planering - Biologi: Skogen

Parkskolan

Viktiga begrepp: allemansrätt, avverkning, barrskog, blandskog, bytesdjur, lövskog, mycel, naturreservat, naturtyp, nedbrytning, näringskedja, odlad skog, pålrot, rovdjur, rötter, urskog, årsring.

Artkunskap: gran, tall, björk, hassel, ek, al, lönn, ekorre, älg, räv, grävling, hackspett, myra, daggmask, hallon, blåbär, lingon, flugsvamp, kantarell, karl-johan svamp.

 

Syfte - förmågorna vi tränar:

 • Lära oss om vad som händer med ett dött djur i skogen.
 • Veta att det finns olika typer av skog i vårt land.
 • Kunna ge exempel på djur och växter som finns i Sveriges skogar. 
 • Bli medvetna om att vi planterar skog och att vi måste ta hand om den. 
 • Lära oss om vad allemansrätten innebär. 

 

 
 

Konkretisering - detta kommer du lära dig (målen för kapitlet):

 • Veta vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog. 
 • Kunna berätta hur löv och döda djur bryts ner.
 • Känna till namnen på några träd, bär och svampar.
 • Kunna ge exempel på näringskedjor i skogen. 
 • Känna till några rovdjur och bytesdjur.
 • Veta vad människan använder skogen till.
 • Kunna förklara vad som menas med allemansrätten. 

 

Arbetssätt - så här kommer vi jobba:

 • Se på filmklipp kopplade till området.
 • Läser i "Koll på NO" och svara på frågor.
 • Jobba med arbetsuppgifter, rita och skriva.
 • Lärarledda genomgångar.

 

Bedömning - så här visar du vad du kan:

 • Inlämningar på t.ex. arbetsuppgifter. 
 • Delar aktivt i diskussioner. 
 • Prov som prövar kunskaperna. 

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Koll på NO åk. 4 - Skogen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter