Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Tal i decimalform

Enskede skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Vilket tal är störst : 8,1 eller 9? Vilket värde har siffran 2 i talen 22, 47,2 eller 1,12? Vilket tal pekar pilarna på i tallinjen? Vilket tal är störst av 8,95 och 9,1? Vad kan jag använda för metoder då jag löser problem i matematik? Vad är positionssystemet för något? I det här området kommer du att få svar på de här frågorna och många fler.

Lärandemål

  • Förstår positionssystemet, att siffrans placering avgör värdet
  • Använda fungerande metoder för att dela upp talen i talsorter
  • Storleksordna tal i decimalform och placera enkla tal i decimalform på tallinjen
  • Kan räkna uppåt och nedåt i olika steg från olika heltal och tal i decimalform, t ex 0,25; 0,5; 0,75
  • kan beskriva och använda kapitlets begrepp (decimaltecken, decimaltal, decimalform, talsort, positionssystem, tiondel, hundradel och tusendel)
  • Funderar över rimligheten i uppgifter som vi arbetar med
  • löser ett problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet.

Undervisning

Vi kommer att ha genomgångar som handlar om området.

Vi kommer att diskutera området i helklass och i mindre grupper.

Vi kommer arbeta i boken ”Koll på matematik”.

Vi kommer att göra flera gemensamma aktiviteter som t ex spel. 

 

 

Hur visar du vad du kan och vad du lärt dig och hur bedöms detta?

Du visar vad du lärt dig

-          I det dagliga arbetet på lektionerna

-          I muntliga diskussioner

-          Ma-kollen

 

-          Exit notes och liknande övningar

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Tal i decimalform
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback