Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Matte Direkt Borgen 4A

Stenhammarskolan 4-6, Flen · Senast uppdaterad: 7 september 2022

Matematik åk 4 Ht-22

Under höstterminen arbetar vi med Matte Direkt Borgen 4A.

Arbetsområdena för terminen är:

1. Taluppfattning

2. Addition och subtraktion

3. Geometri

4. Multiplikation och division

5. Tabeller och diagram

 

Arbetssätt:

- Enskilt arbete

- Par/grupparbete

- Genomgångar

- Spel/lek

- Diagnos/prov

Bedömningar:

Bedömning sker när du arbetar:

  • muntligt vid genomgångar.
  • muntligt i  par/gruppuppgifter.
  • skriftligt på lektionerna.

samt dina resultat på diagnoser, prov och lärarens observationer.


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier,

förmåga att föra och följa matematiska resonemang, och

förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Matriser i planeringen
Matteborgen Direkt 4A
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter