Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

9

Friluftsliv åk 9

Domnarvets skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Äntligen är det dags för vår årliga vandring 8-9 september! Vi kommer att genomföra en obligatorisk vandring med övernattning till Flymyrskasern i Bjursås. Vandringen genomför vi för att på bästa sätt nå målen i idrott och hälsa samt att den även syftar till att skapa en bra grupp som arbetar bra tillsammans.

Planering inför vandringen:

Bedömning:

  • visar dina kunskaper om Allemansrätten
  • planerar och genomför vandringen
  • anpassar dina friluftskunskaper till lektioner och vandring
  • utvärderar dina upplevelser från temat friluftsliv 
  • hur du kan agera säkert i naturen

Det är mycket information att läsa i den bifogade filen inför vandringen men det är viktigt att vara väl förberedd inför kommande prestation. Läs noga igenom och fråga om du undrar över något.  

 


Läroplanskopplingar

förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

förmåga att genomföra och anpassa aktiviteter inom friluftsliv och utevistelse efter olika förhållanden och miljöer,

förmåga att planera, genomföra och värdera olika aktiviteter utifrån hur de påverkar fysisk förmåga och hälsa, och

förmåga att agera säkert och förebygga risker i samband med rörelse, friluftsliv och utevistelser samt att simma och hantera nödsituationer på land och i vatten.

Planering och genomförande av friluftsaktiviteter i skilda miljöer under olika årstider.

Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten och dess tillämpning i praktiken.

Kulturella traditioner i friluftsliv och utevistelse.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med olika aktiviteter.

Eleven genomför friluftsaktiviteter under skilda årstider på ett i huvudsak fungerande sätt utifrån syftet med aktiviteterna och utifrån olika förhållanden och miljöer.

Eleven planerar och genomför rörelse- och friluftsaktiviteter på ett i huvudsak fungerande sätt utifrån hur de påverkar olika aspekter av fysisk förmåga och olika aspekter av hälsa. Eleven värderar på ett enkelt sätt hur olika aktiviteter och andra faktorer påverkar den egna och andras fysiska förmåga och hälsa.

Eleven genomför friluftsaktiviteter under skilda årstider på ett fungerande sätt utifrån syftet med aktiviteterna och utifrån olika förhållanden och miljöer.

Eleven planerar och genomför rörelse- och friluftsaktiviteter på ett fungerande sätt utifrån hur de påverkar olika aspekter av fysisk förmåga och olika aspekter av hälsa. Eleven värderar på ett utvecklat sätt hur olika aktiviteter och andra faktorer påverkar den egna och andras fysiska förmåga och hälsa.

Eleven genomför friluftsaktiviteter under skilda årstider på ett väl fungerande sätt utifrån syftet med aktiviteterna och utifrån olika förhållanden och miljöer.

Eleven planerar och genomför rörelse- och friluftsaktiviteter på ett väl fungerande sätt utifrån hur de påverkar olika aspekter av fysisk förmåga och olika aspekter av hälsa. Eleven värderar på ett välutvecklat sätt hur olika aktiviteter och andra faktorer påverkar den egna och andras fysiska förmåga och hälsa.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Infobrev vandringen 8-9 september