Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

3

Musik åk3

Gunnesboskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Musik ska byggas utav glädje.

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.

Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik.

Undervisningens innehåll: 

  • Unison sång och kanonsång.
  • Instrumentkunskap.
  • Puls, rytm och takt med hjälp av rytminstrument.
  • Notkunskap
  • Rörelsesånger.
  • Lyssna och reflektera kring musik.
  • Sångtraditioner kring högtiderna.

Kunskapskrav för åk 6

Vi jobbar mot målen i åk 6.

Bedömning

Jag bedömer hur du deltar och visar intresse på sångstunder och andra aktiviteter.


Läroplanskopplingar

Sång och spel i olika former. Unison sång, kanon, växelsång och ensemblespel.

Imitation och improvisation med röst, rörelse och instrument.

Komposition med utgångspunkt i inspirationskällor, till exempel bild, rörelse och musik.

Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

Rösten och hur den kan användas för musikaliska uttryck genom variation av klang, rytm och dynamik.

Slagverksinstrument, stränginstrument, tangentinstrument och digitala verktyg för musicerande och musikskapande.

Musikaliska byggstenar: puls, rytm, tempo, klang, tonhöjd och dynamik.

Musiksymboler, bilder och grundläggande notkännedom.

Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

Olika musikinstrument. Hur de låter, vad de heter och hur de ser ut.

Associationer i form av tankar, känslor och inre bilder som uppkommer genom musikupplevelser.

Eleven musicerar och genomför sina sång- och spelstämmor med viss säkerhet. Dessutom anpassar eleven i huvudsak sitt musicerande till det musikaliska sammanhanget.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback