Skolbanken Logo
Skolbanken

CF Förskola Avdelningsplanering - Veckoreflektion

Ekeby Förskola, C Företaget förskolor · Senast uppdaterad: 25 augusti 2022

Här dokumenterar vi syfte, mål, målkriterier & metod för genomförande samt stöd för uppföljning, reflektion & analys. Hela arbetslaget ansvarar för att kvalitetssäkra utbildningen genom att systematiskt dokumentera, följa upp och analysera.

Avdelningsplanering - Veckoreflektion avdelning

 

Genomgång av grundverksamhet och information i hela arbetslaget. Reflektion i lärgrupper kring projekt. Samla flera dokumentationer (observationer-anteckningar-foton-film-barnens arbeten) som fungerar som underlag och utgångspunkt för reflektionen kring dessa frågor.

 

Bestäm vilka punkter ska behandlas och välj sekreterare och tidshållare! 

Datum:     /    -                                       Närvarande:

Grundverksamhet och information (30 min):

 

1.    Organisation av lärmiljön (rutiner, städ, förhållningsregler, materialets tillgänglighet) 

2.    Avdelningens rutiner (tänk även värdegrundsarbete) 

3.    Pedagogernas förhållningssätt (tillåtande, medforskande, nyfikna i alla situationer. Tänk hall, blöjbyte, mat mm.) 

4.    Information till och från veckomöte och utvecklingsgrupp

5.    Ev. BRUK-skattning eller barnprat, incidentblock 

 

Projekt lärgruppsvis (30min): 

 

Reflektera med hjälp av frågorna nedan eller använd relevant verktyg: 

1.    Vad är det barnen intresserar sig för i sitt utforskande? 

2.    Vilka frågor tror vi att de undersöker? 

3.    Vilka material och verktyg verkar stödja barnen i deras utforskande? 

4.    Vilka förmågor har barnen fått möjlighet att utveckla? 

5.    Vilka nya nyfikenhets frågor har väckts hos pedagogerna? 

6.    Hur planerar vi att gå vidare? Vem gör vad och när? 

 

 

Vilken pedagog ansvarar?

Vad ska göras/införskaffas?

När ska det senast vara klart?

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback