Skolbanken Logo
Skolbanken

CF Projektplanen

Ekeby Förskola, C Företaget förskolor · Senast uppdaterad: 25 augusti 2022

Sammanfatta här projektplaneringen och beskriv kort bakgrunden för att skapa nyfikenhet om projektet. Lägg till en ingressbild som symboliserar ert projekt samt ge projektet ett namn i rutan för rubrik.

Projektplan med Syfte och mål

 

Projektplanen görs september/oktober

 

Datum:     /    -                                       Närvarande:

 

Utifrån sammanstallningen av undersökningsfasen har vi valt att jobba med: 

1.    Formulera syfte med projektet (varför vi gör det val vi gör) Gör en didaktisk planering. CF Bilaga-Didaktisk planering

2.    Vilka förmågor och kompetenser vill vi ge barnen möjlighet att utveckla? 

3.    Vilka Läroplansmål ska vi arbeta särskilt med? 

4.    Formulera målkriterier till de läroplansmålen som ni har valt att särskilt jobba med (När vet vi att utveckling mot målen pågår?) 

5.    Gör en tankekarta eller skriv ner era tankar om: 

a)  Vilka matematiska möjligheter finns inom projektet? 

b)  Vilka språkliga/flerspråkiga/kommunikativa möjligheter finns inom projektet? 

c)  Vilka naturvetenskapliga möjligheter finns inom projektet? 

d)  Vilka möjligheter att arbeta med normer och värden finns inom   projektet?

e)  Vilka möjligheter att utforska teknik finns inom projektet? 

f)  Vilka möjligheter till skapande finns inom projektet? 

6.    Vilket material behöver vi? Behöver vi göra ändringar i miljön? (Ute/inne) 

7.    Hur dokumenterar vi projektet? 

8.    Hur gör vi vårdnadshavarna delaktiga i projektet? 

9.    Formulera frågeställningar tillsammans med barnen att fördjupa er i. 

10. Uppföljning av projektplan se CF Bilaga-Uppföljning

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter