Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

Fysik åk 8 ht 2022

Trollbodaskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 24 augusti 2022

Hur fungerar en glödlampa och vad är egentligen ström?

Vad ska vi arbeta med?

Vi kommer arbeta med elektricitet, magnetism ljud och ljus.
I Spektrum fysik är det kapitel 2,8,3 och 5

  

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer arbeta med lärarledda genomgångar, diskussioner och praktiska övningar.
För att du ska lyckas med fysiken krävs det att du är aktiv på lektionerna och repeterar hemma och läser i boken.

 

 

Vad ska du lära dig?

Kap 2 Elektricitet

Du ska kunna förstå, använda och förklara begreppen
:

protoner, neutroner, elektroner, statisk elektricitet, attrahera, repellera, spänning, ström, resistans, ledare, isolator, elektrisk krets,
parallellkoppling, seriekoppling, jordning (skyddsjord)

 

 

Du ska kunna

·       Hur blixtar uppkommer

·       Rita och tolka enkla kopplingsscheman med symboler för batteri, strömkälla, lampa och resistor

·       Hur en glödlampa fungerar

·       Hur en säkring fungerar.

·       Hur spänning och ström i en krets påverkas av serie- respektive parallellkopplade batterier.

·       Hur spänning och ström i en krets påverkas av serie- respektive parallellkopplade lampor.

 

 

 

 

Kap 8 Elektricitet och magnetism

Du ska kunna förstå, använda och förklara begreppen
:

Jordens magnetfält, induktion, likström, växelström

 

Du ska kunna

·       Ge exempel på hur elektrisk energi produceras

·       använda Ohm’s lag

·       Hur en kompass fungerar

·       Hur en elektromagnet fungerar och hur den kan användas

·       Hur en elmotor fungerar

·       Hur en generator fungerar

·       Hur en transformator fungerar

Vecka

Innehåll

Sidor i boken

 

34

elektricitet

40-53, 61-62

 

35

Elektriska kretsar, elsäkerhet, ohms lag

56-68, 222-223

 

36

Magnetism, elektromagnetism

225-245

Labbtest torsdag 8/9

37

Repetition

 

Prov 1A torsdag 15/9

 

 

Kap 3 Ljud

Du ska kunna förstå, använda och förklara begreppen:

Eko, infraljud, ultraljud, frekvens, decibel, toner, övertoner

Du ska kunna

·       Vad ljud är och hur det sprids

·       Ljudets hastighet i luft

·       Hur höga och låga toner kan beskrivas med frekvens

·       resonans

·       Hur ett ekolod fungerar

·       Vad ultraljud kan användas till

 

Vecka

Innehåll

Sidor i boken

 

38

Ljud

76-92

 

39

Ljud

76-92

Prov 2A tisdag 27/9

 

 

Kap 5 Ljus

Du ska kunna förstå, använda och förklara begreppen:

ljus, skugga, infallsvinkel, reflektionsvinkel, brännpunkt/fokus, konkav och konvex spegel/lins, totalreflektion, polariserad ljus, laser, våglängd, frekvens

Du ska kunna

Hur ljuset bryts i olika medier
Hur ljuset bryts i olika linser
Vad reflektionslagen innebär
Hur olika synfel uppkommer och hur de kan avhjälpas
Hur vi uppfattar olika färger och vad vitt ljus är
Hur en regnbåge uppstår
Hur ljuset kan delas in i ett elektromagnetiskt spektrum
Varför himlen är blå och solen är röd på morgonen och kvällen

 

Vecka

Innehåll

Sidor i boken

 

40

Ljus, reflektion och brytning

132-148

 

41

Färger, EM-spektrum, polariserat ljus, laser

149-160

Prov 3A onsdag 12/10

 Resonemang, källkritik och ta ställning

Du ska kunna

·       Resonera kring orsaker och konsekvenser av ökad elanvändning

·       Använda kunskaper inom området för att ta ställning och motivera ditt val

·       Källkritiskt granska information

 

Vecka

Innehåll

Sidor i boken

 

42

Källkritik, resonemang, ta ställning

 

Prov 4B onsdag 19/10

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback