Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

9

Biologi åk 9 ht 2022

Trollbodaskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 24 augusti 2022

Hur påverkar människan miljön och klimaten? Går det att återskapa utdöda arter som mammuten?

Vad ska vi arbeta med?

Vi kommer arbeta med naturbruk och miljö samt genetik
i Spektrum biologi är det kapitel delar av kap 4 samt 5 och 10

  

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer arbeta med lärarledda genomgångar, diskussioner och praktiska övningar.
För att du ska lyckas med biologin krävs det att du är aktiv på lektionerna och repeterar hemma och läser i boken.

 

 

 

Vad ska du lära dig?

Kap 4 Ekologi (s.170 – 179)

Du ska kunna förstå, använda och förklara begreppen:

ekosystemtjänster, överfiske

Du ska kunna

·       Ge exempel på ekosystemtjänster

·       Varför den biologiska mångfalden är viktig

 

Kap 5 Naturbruk och miljö

Du ska kunna förstå, använda och förklara begreppen:

fossila bränslen, förnybara energikällor, biobränslen, växthuseffekten, ozon, försurning, hållbar utvecklingDu ska kunna

·       hur människor i olika delar av världen påverkar miljön

·       hur en förstärkt växthuseffekt påverkar klimatet

·       hur ozon både kan vara skadligt och till nytta för oss

 

Vecka

Innehåll

Sidor i boken

 

34

Hållbar utveckling

 

170-179 (kap 4)

 

35

människans påverkan och

klimat

180-199

 

36

föroreningar

202-219

Prov 1A fredag 9/12

 

 

 

 

 

 

Resonemang, källkritik och ta ställning

Du ska kunna

·       Resonera kring orsaker och konsekvenser av ökad energianvändning

·       Använda kunskaper inom området för att ta ställning och motivera ditt val

·       Källkritiskt granska information

 

Vecka

Innehåll

Sidor i boken

 

37

Källkritik, resonemang, ta ställning

 

labbtest måndag 12/9

Prov 2B fredag 16/9

 

 

 

Kap 10 Genetik

Du ska kunna förstå, använda och förklara begreppen:

gener, DNA, kromosom, kvävebas, anlag, mutation, vanlig celldelning, reduktionsdelning, dominanta anlag, vikande anlag, epigenetik

 

Du ska kunna

·       hur egenskaper och sjukdomar kan föras vidare mellan generationer

·       använda korsningsscheman för att bestämma möjligheter och risker

·       ge exempel på hur genteknik kan användas

·       risker och fördelar med GMO

Vecka

Innehåll

Sidor i boken

 

38

Gener, DNA, kvävebaser, kromosompar, mitos, meios

Dominanta och vikande anlag

398-409

 

39

Mutationer, könsbundet arv, kromosomförändringar, epigenetik

410-415

 

40

Bioteknik och genteknik, GMO

418-431

 

41

repetition

 

Prov 3A fredag 14/10

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback