Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

7

Kemi åk 7 ht 2022

Trollbodaskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 24 augusti 2022

Vad är diväteoxid och vad menas med en kemisk reaktion?

Vad ska vi arbeta med?

Vi kommer arbeta med kemins grunder och vad marken och luften består av.
I Spektrum kemi är det kapitel 1,2,3 och 6

  

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer arbeta med lärarledda genomgångar, diskussioner och praktiska övningar.
För att du ska lyckas med kemin krävs det att du är aktiv på lektionerna och repeterar hemma och läser i boken.

 

 

Vad ska du lära dig?

kap 1 kemins grunder

Du ska kunna förstå, använda och förklara begreppen:

atomer, molekyler, grundämnen, kemiska föreningar, joner,
kemisk reaktion, fysikalisk förändring, lösning, mättad lösning, blandning

 

Du ska kunna namn och kemisk beteckning på:

syre, väte, kväve, svavel, kol, vatten, syrgas, vätgas, kvävgas

Du ska kunna:

·       ämnenas olika faser och namn på övergångar mellan dessa

·       ämnenas struktur på molekylnivå i olika faser

·       Skriva och tolka enkla kemiska reaktionsformler (t ex när vatten bildas av vätgas och syrgas)

·       hur olika separationsmetoder går till

·       hämta viss information från periodiska systemet

 

Vecka

Innehåll

Sidor i boken

 

34

Atomer, molekyler, fasövergångar, joner

8-29

 

35

Blandningar och separationsmetoder

30-38

 

36

repetition

 

Prov 1A fredag 9/12

 

 

 

kap 2 luft och vätgas

Du ska kunna förstå, använda och förklara begreppen:

oxider, ädelgaser, växthuseffekten, surt regn

 

Du ska kunna namn och kemisk beteckning på:
koldioxid, ozon, svaveldioxid


Du ska kunna:

·       vad luften innehåller och ungefärliga proportioner

·       hur ozon både kan vara skadligt och ett skydd för oss

·       hur ozon bildas och bryts ner

·       vad som påverkar växthuseffekten

·       vad en förstärkt växthuseffekt innebär

 

Vecka

Innehåll

Sidor i boken

 

37

Luft och gaser, växthuseffekten

52-66

Labbtest fredag 16/9

38

Växthuseffekten, surt regn, vätgas

67–73

Prov 2A fredag 23/9

 

 

kap 3 vatten

Du ska kunna förstå, använda och förklara begreppen:

saltvatten, sötvatten, ytspänning, kapillärkraft, polär molekyl, opolär molekyl

 

Du ska kunna:

·       hur stor del av världens vatten som är sötvatten

·       hur stor del av människan som består av vatten

·       förklara varför is flyter

·       förklara vattnets kretslopp

·       hur vattenverk renar dricksvatten

·       hur reningsverk renar avloppsvatten

 

Vecka

Innehåll

Sidor i boken

 

39

Vattnet i världen, kroppen, egenskaper

82-89

 

40

Vattnets kretslopp och rening

90-95

Prov 3A fredag 7/10

 

 

 

 

 

Resonemang, källkritik och ta ställning

Du ska kunna

·       Resonera kring orsaker och konsekvenser av övergödning (s.150 -152)

·       Använda kunskaper inom området för att ta ställning och motivera ditt val

·       Källkritiskt granska information

 

Vecka

Innehåll

Sidor i boken

 

41

Källkritik, resonemang, ta ställning

150 – 152 (övergödning)

 

42

Källkritik, resonemang, ta ställning

 

Prov 4B fredag 21/10

 

 

 
Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter