Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

5

Kust och hav

Ättekullaskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 24 augusti 2022

I det här temat läser vi om hur djur och växter har anpassat sig till ett liv i kust och hav. Vi lär oss också om hur människan har påverkat kusten och havet.

Inledning

I ämnet biologi får vi träna oss på att använda våra kunskaper till att granska information, göra undersökningar och uttrycka vad vi tycker inom biologins ramar. Vi lär oss begrepp, modeller och teorier som är typiska för biologiämnet och som kan hjälpa oss att beskriva och förklara hur saker hänger ihop under denna period som handlar om livet i kust och hav.

I arbetet utvecklar du din kunskap om:

 • Varför haven är viktiga för jorden
 • Hur växter och djur har anpassat sig till ett liv i havet och vid kusten
 • Vad som gör Östersjön speciellt som hav
 • Att kunna berätta om några skillnader mellan Östersjön och Medelhavet
 • Att kunna ge exempel på hur människan påverkar haven

Så här kommer vi att arbeta:

 • Studiebesök( vattenresan, Sabella )
 • Boken "Koll på NO"
 • Filmer
 • Diskussioner
 • Sökning på internet
 • Skriva en begreppslista som hör till kust och hav, dessa begrepp ska du kunna förklara med egna ord
 • Aktivitetsboken 
 • Prov i grupp

 

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • Genom att vara engagerad i diskussioner och resonemang.
 • Att du använder dig av nya ord och begrepp som hör till arbetsområdet.
 • Att du kan läsa texter och besvara frågor som är kopplade till kust och hav
 • Förhör i grupp
 

 


Läroplanskopplingar

kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och människokroppen,

förmåga att använda biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa, och

Vad liv är och hur livets utveckling kan förklaras med evolutionsteorin. Biologisk mångfald och organismers anpassningar till miljön.

Näringskedjor och kretslopp i närmiljön. Djurs, växters och svampars samspel med varandra och hur några miljöfaktorer påverkar dem. Fotosyntes och cellandning.

Hur djur, växter och svampar kan identifieras och grupperas på ett systematiskt sätt, samt namn på några vanligt förekommande arter.

Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.

Några upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Matriser i planeringen
Kust och hav
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback