Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Startplanering Udden

Frötuna förskola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 24 augusti 2022

Den här planeringen beskriver hur vi startar upp denna termin med att lära känna varandra och skapa underlag för kommande projekt.

Uppstartplanering Humlö H.t-22 

 

Vad har vi för syfte under vår uppstarts period Aug -Sep?

 

Lära känna barngruppen och deras intressen, samt att lära känna den nya personalgruppen. Vad har vi för olika kompetenser, vad har vi för intressen. 

 

Hur gör vi det?  

 

Vi kommer erbjuda barnen olika aktiviteter som sång, dans, lekar och olika material. Vi gör barnintervjuer, observationer och dokumentationer (penna, papper, Ipad och telefoner). Vi delar upp barnen i mindre grupper. 

Vi tittar över vår miljö, samt NPF säkrar utefter barnens behov och förkunskaper. Tar bort ev bord för att äta på torget för att frigöra yta på avdelningen, på så sätt få till mer verkstad.  

 

Vi ska med den nya personalgruppen diskutera fram ett gemensamt förhållningsätt. 

 

Vi samlar in observationer, dokumentationer, under en månad som vi utvärderar på reflektionen för att se om vi kan hittar någon rödtråd i barnens intressen.  

 

Kick on fest för vårdnadshavare, barn och pedagoger där vi lär känna varandra och nya pedagoger. 

 

  

  

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback