Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 6

So Åk 2

Närlundaskolan, Ekerö · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Finplanering So Åk 2 I So- ämnet kommer vi att arbeta med "Valet 2022" under kommande 4 v.

 

  BEGREPP

De här begreppen kommer vi att arbeta kring (Ämnesspecifika begrepp)

 • Diktatur
 • Yttrandefrihet
 • Demokrati
 • Barnkonventionen
 • Representativ demokrati
 • Riksdag
 • Parti
 • Regler
 

  LÄRANDEMÅL

Konkretisering av innehållet, förmågor som tränas, utvecklat kunskaper

När arbetsområdet är slut ska eleverna ha utvecklat sådana kunskaper och förmågor att de:

 • Du kommer att få lära dig om vad demokrati är. 

 • Du kommer att få lära dig om vilka partier som finns i Sverige.

 • Du kommer att få lära dig om vad politik är. 

 • Du kommer att få lära dig om hur ett val går till. 

 • Du kommer att få lära dig mera om Barnkonventionen. 

 

  SÅ HÄR KOMMER VI ATT ARBETA

Vilken typ av undervisning, (lektionsinnehåll, stödstrukturer, centrala begrepp, hjälpmedel eller verktyg etc.) 

 • Skrivövningar
 • Kollage/praktiskt
 • Arbeta i grupp/enskilt
 • Diskutera 
 • Faktafilm 

 

  SÅ HÄR KOMMER DITT ARBETE ATT BEDÖMAS

 • Delaktighet under lektionerna
 • Skrivuppgifter/samarbetsuppgifter

 

MÖJLIGHTER TILL FÖRBEREDELSE OCH REPETITION

https://urplay.se/serie/157562-vem-bestammer

https://urplay.se/program/226880-lilla-aktuellt-skola-valet-demokrati

https://urplay.se/program/226879-lilla-aktuellt-skola-valet-partier

https://urplay.se/program/226872-lilla-aktuellt-skola-valet-val

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter,

Samtal om och reflektion över normer och regler i elevens livsmiljöer, däribland i skolan och i digitala miljöer.

Mänskliga rättigheter inklusive alla människors lika värde och barnets rättigheter i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Grundläggande demokratiska principer. Vad åsikts- och yttrandefrihet samt majoritetsprincipen kan innebära i skolan och i samhället.

Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback