Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

6

Människokroppen

Stadsskogenskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 24 augusti 2022

I detta arbetsområde kommer du få lära dig mer om människokroppen. Vi kommer att prata om kroppens olika organ och hur dessa samverka med varandra. Du kommer också att få lära dig dina sinnen och hur mat, sömn och droger kan påverka din hälsa.

Arbetsområde:

Under kommande veckor kommer du att få lära dig mer om människokroppen. Du kommer att få lära dig mer om dina organ, hur de samverkar med varandra och hur du kan ta hand om din kropp på bästa sätt. 

Konkreta mål:

Du ska kunna:

 • Några av våra organ och hur de fungerar och samverkar med varandra.
 • Hur vår hälsa påverkas av sömn, motion och kost.
 • Matens väg genom kroppen.
 • Vad som är bra för kroppen och vad som är skadligt för kroppen, i form av doping, tobak, alkohol och narkotika.
 • Du ska kunna planera, genomföra och dokumentera undersökningar. 

Bedömning:

Jag kommer bedöma:

 • din förmåga att diskutera och motivera.
 • din förmåga att analysera och se samband (muntligt, skriftligt och i de undersökningar du gör).
 • din förmåga att genomföra och dokumentera undersökningar.
 • dina kunskaper om kroppens organ, pubertet och hälsa.

Undervisning:

 • genomgångar
 • läsa och sammanfatta faktatexter.
 • diskutera i helklass och mindre grupper.
 • titta på film.
 • göra undersökningar.
 • dokumentera undersökningar i text och bild.  

 

Begreppsordlista:

Du kommer få en begreppsordlista över viktiga ord och begrepp som du kan klistra in i din NO arbetsbok. 


Läroplanskopplingar

kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och människokroppen,

förmåga att använda biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa, och

förmåga att genomföra systematiska undersökningar i biologi.

Människans organsystem. Några organs namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av levnadsförhållanden, kost, sömn, hygien, motion och beroendeframkallande medel.

Fältstudier och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.

Eleven visar mycket goda kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller. Med god användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver eleven enkla biologiska samband i naturen och människokroppen.

Eleven använder information som rör biologi för att med god naturvetenskaplig underbyggnad föra resonemang i frågor som rör miljö och hälsa.

Eleven söker svar på frågor genom att utföra systematiska undersökningar på ett säkert och väl fungerande sätt. Eleven värderar resultaten och beskriver på ett välutvecklat sätt undersökningarna.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback