Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

7 - 9

Hjärnan och nervsystemet

Björnåkersskolan, Skellefteå FSK/GR · Senast uppdaterad: 7 september 2022

I en stor kropp med många olika organ måste delarna styras och samordnas. Människan har en hjärna som bestämmer nästan allt som händer i kroppen. Hjärnan är centrum för tankar och känslor, det vi kallar psyke. Kropp och psyke hänger ihop genom att det skickas signaler hit och dit i nervsystemet och med hormonerna.

Vi kommer att prata om hjärnans och nervsystemets uppbyggnad och funktion. Vi kommer även att ta upp hur hormoner, tankar och känslor fungerar och påverkar oss. 

Vi kommer även att beröra sinnesorganen känsel och lukt. 

Genomgångar blandas med en egen uppgift om hjärnans sjukdomar och övningar och undersökningar kopplat till hjärnan och nervsystemet. 

Arbetsområdet avslutas med ett prov.


Läroplanskopplingar

kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och människokroppen,

förmåga att använda biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa, och

förmåga att genomföra systematiska undersökningar i biologi.

Kroppens celler samt några organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan.

Informationssökning, kritisk granskning och användning av information som rör biologi. Argumentation och ställningstaganden i aktuella frågor som rör miljö och hälsa.

Eleven visar grundläggande kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller. Med viss användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver och förklarar eleven biologiska samband i naturen och människokroppen.

I frågor som rör miljö och hälsa för eleven resonemang samt framför och bemöter argument med viss naturvetenskaplig underbyggnad. Eleven söker information som rör biologi och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Forskning om hjärnan
Hjärnans sjukdomar och skador
Hjärnans sjukdomar och skador