Skolbanken Logo
Skolbanken

TAKK, tecken.

Förskolan Böle, Umeå · Senast uppdaterad: 16 september 2022

Vi har som mål att använda TAKK som är tecken som alternativ och kompletterande kommunikation tillsammans med barnen i den dagliga verksamheten.

Innehåll

Syfte (varför)

Vi har som mål att använda TAKK som är tecken som alternativ och kompletterande kommunikation tillsammans med barnen i den dagliga verksamheten. Vi märker att barnen har ett nyfiket intresse på tecken och det snappar upp och lär sig fort. Vi vill därför fånga detta och arbeta vidare med de. Vi ser att barngruppen har behov att utveckla deras kommunikation mellan barn och barn, vuxna och barn. TAKK kan tydliggöra för de barn som vi upplever behöver stöd att förstå och kommunicera med kroppen och tal.
TAKK är en metod som används tillsammans med talat språk, det förenklar för barnet att lära sig ord och det blir lättare att uttrycka sig.  Tecken ger barnet redskap att tydliggöra det talande språket.

TAKK är ett redskap och komplement till det talande språket som innebär att den som pratar samtidigt tecknar de viktigaste orden. Skillnaden mellan teckenspråk och tecken som stöd är att man endast förtydligar vissa centrala ord i en mening.

 

Fördelar med TAKK:

  • Taltempot saktas ner. Det tar längre tid att teckna än att tala. Detta gör det lättare för individen att följa med i det som sägs
  • Det är lättare för individen att förstå det som sägs eftersom det är de meningsbärande orden som tecknas.
  • Tecken ger tre vägar till förståelse; det man hör, det man ser och det man känner. Detta underlättar för förståelse av det som sägs.
  • Tecken stannar kvar längre. Till skillnad mot ett talat ord kan man göra ett tecken  långsammare.
  • Ett teckens betydelse ändras sällan även om man gör det långsammare.
  • Det är lättare att visa hur ett tecken görs än hur ett ord uttalas.
  • Det är lättare motoriskt att göra ett tecken med händerna än att säga ett ord med munnen.
  • Ett bra hjälpmedel åt barn med annat modersmål än svenska.

Det är viktigt att veta att TAKK alltid stärker den talade språkutvecklingen. TAKK hindrar aldrig språkutvecklingen. Om och när en individ kan använda ett talat ord kommer han eller hon att göra det istället för att teckna. TAKK kan vara en väg till talat språk.

 

Mål (vad)

Att alla barn tycker det är roligt att lära sig nya tecken.

Att alla barn kan kommunicera med andra.

Att alla barn tecknar utifrån sin egen förmåga.

Att vårdnadshavare får insyn i vår verksamhet och får ta del av veckans tecken.

 

Genomförande (hur)

Vi arbetar med TAKK på Spiken, både i vardagen och i våra planerade aktiviteter.

Vi sätter upp de tecknen som vi arbetar med synligt inne på avdelningen.

Vi har även bilder på tecken i våra miljöer, t.ex. vid matbordet.

Vi är intresserade pedagoger som vill lära nya tecken med barnen.

Varje vecka delger vi våra vårdnadshavare nya tecken.


Läroplanskopplingar

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback