Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

8 - 9

Val 2022

Rävlandaskolan 7-9, Härryda · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Partier och 2022 års skolval

Frågor och mål

 • Vad är ett politiskt parti?
 • Varför är politiskt deltagande viktigt?
 • Hur är du själv aktiv som demokratisk medborgare?
 • Vad påverkar dig i ditt ställningstagande? 

Efter arbetsområdet hoppas vi att du har uppnått en ökad förståelse för verkligheten och samhället du lever i, så att du i framtiden kan agera som en aktiv och upplyst samhällsmedborgare. Det inkluderar att du har fått en ökad förståelse för hur det politiska systemet fungerar och för din roll i det. Slutligen ska du kunna inta en välmotiverad ståndpunkt i olika politiska sakfrågor och delta i ett skolval som sker 7:e september. 

Arbetets innehåll, samt lektionsplanering:

Lektion 1:

Film: Val i Sverige (12 min)

Val i Sverige

Diskussion/anteckning kring filmens innehåll

 

Lektion 2: 

Gemensam läsning ur häftet Riksdagen -en kort vägledning

Riksdagen-En kort vägledning

Svara på frågorna i häftet, arbeta med begrepp

 

Lektion 3 och 4:

Korta filmer om Riksdagspartiernas hjärtefrågor:

Sverigedemokraterna

Moderaterna

Kristdemokraterna

Vänsterpartiet

Miljöpartiet

Socialdemokraterna

Centerpartiet

Liberalerna

Diskussion kring filmerna

 

Lektion 5:

Förberedelse inför skolvalet (söka information, välja parti att rösta på) 

 

Lektion 6:

Arbeta med Sveriges grundlagar

Titta på filmen: Så funkar Sverige - Grundlagarna, samt delar av programmet: Fatta Sveriges demokrati -Monarki eller republik (endast 5:15-6:40)

Efter att ni tittat på filmerna, svara på följande frågor och lämna in till din lärare:

 • Vad heter Sveriges grundlagar?
 • Vad handlar Sveriges grundlagar om?
 • Vad krävs för att en grundlag ska kunna ändras?
 • Varför är dessa grundlagar svårare att ändra än andra lagar?
 • Vad skulle kunna hända om Sveriges grundlagar lätt kunde skrivas om? Vilka skulle kunna bli de allvarligaste konsekvenserna?

 

Lektion 7:

Titta på filmen: Fatta Sverige demokrati -beslutsnivåer 

Titta på följande avsnitt:

Vem bestämmer vad? Sveriges riksdag

Svara på följande frågor skriftligt och lämna in till din lärare:

 1. Vad är riksdagens uppgifter?
 2. Vad är regeringens uppgifter?
 3. Vilka är det som sitter i riksdagen, och vad kan de bestämma om?
 4. Hur går det till när ett beslut fattas i riksdagen?
 5. Hur fördelas platserna i riksdagen?
 6. Vad är en minoritetsregering?
 7. Vad är vågmästarroll?
 8. Hur kan riksdagen kontrollera regeringen?

 

Lektion 8:

Titta på följande avsnitt:

Vem bestämmer vad? Kommunen

Vem bestämmer vad? Regionen

Arbeta med begreppen i nedanstående ordlista:

 Ordlista: Vem bestämmer vad?

 

Lektion 9:

Titta på filmen:

Fatta Sverige demokrati- Parlamentarism

Arbeta med begreppen i nedanstående ordlista:

 Ordlista: Vem bestämmer vad?

 •  

Lektion 10:

skriva loggbok -Egen reflektion kring arbetsområdet för att visa vad du lärt dig (använd gärna viktiga begrepp).

Svara på följande frågor i din loggbok:

 1. Vad innebär demokrati?
 2. Vad menas med grundlagar?
 3. Vilka grundlagar finns?
 4. Vilka riksdagspartier har vi? 
 5. Nämn något kommunen bestämmer över
 6. Nämn något regionerna (tidigare landsting) bestämmer över
 7. Berätta vad du vet om följande begrepp: riksdag och regering
 8. Beskriv ytterligare något du har lärt dig

Skolval 7:e september

Valvaka 12:e september

Viktiga begrepp:

demokrati, ledamot, diktatur, grundlag, regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen, successionsordningen, rösträtt, riksdagsval, mandat, regering, riksdag, majoritet, departement, lagboken, statsbudget, EU, utskott, debatt, talman, proposition, motion

 

Visa din kunskap - Bedömning

Bedömning av dina kunskaper kommer att göras på olika sätt under arbetsområdets gång. 

 • Loggbok
 • Enskilda uppgifter som görs i klassrummet 
 • Diskussioner i klassrummet (grupp, enskilt)

Läroplanskopplingar

Politiska ideologier och skiljelinjer mellan politiska partier i Sverige.

Var olika beslut fattas och exempel på hur besluten påverkar individer, grupper och samhället i stort. Individers och gruppers möjligheter att påverka den demokratiska processen.

Eleven visar grundläggande kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter. Eleven för enkla resonemang om olika frågor med koppling till demokratins möjligheter och utmaningar.

Eleven visar grundläggande kunskaper om förhållanden och strukturer i samhället. Eleven beskriver enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. Eleven för enkla resonemang om hur individer och grupper kan påverka och påverkas av förhållanden och strukturer i samhället.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Fakta om partierna
Material om valet
Sammanfattning av filmerna
Loggbok Val 2022
Loggbok Val 2022
Loggbok Val 2022
Partierna arbetsblad
Valet 10 snabba frågor
Uppgift 9

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback