Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 3

Valet 2022

Vaksalaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 25 augusti 2022

När är valet? Hur ofta är det val? Vem får rösta? Varför ska man rösta? Hur går valet till? Hur många politiska partier finns det? Vad är politik? Under de första veckorna på höstterminen kommer du att få lära dig om hur ett val i Sverige går till och om några olika partier. Du kommer också få lära dig om skillnader mellan demokrati och diktatur.

Arbetets innehåll

I detta tema kommer vi att lära oss vad demokrati är.

Vi kommer att prata om:

 

 - Vad demokrati är

- Hur ett val i Sverige går till.

- Vilka som får rösta.

- Vad en diktatur är för något.

- Hur demokrati används i din vardag.

Vi kommer att samtala och diskutera, se filmer samt arbeta med uppgifter.

 

Mål

Målet med detta tema är att du ska kunna

* Berätta vad demokrati är och om hur ett demokratiskt val går till

* Berätta om några skillnader mellan demokrati och diktatur.

* På ett enkelt sätt berätta om hur valet i Sverige går till.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma att du kan berätta något som skiljer en demokrati från en diktatur.

Jag kommer att titta på hur du deltar i olika övningar, samtal och diskussioner.

Jag kommer också bedöma att du på ett enkelt sätt kan berätta om hur ett val i Sverige går till.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Mänskliga rättigheter inklusive alla människors lika värde och barnets rättigheter i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Grundläggande demokratiska principer. Vad åsikts- och yttrandefrihet samt majoritetsprincipen kan innebära i skolan och i samhället.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback