Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SVESVE01

Svenska 1 – läsårsplanering 22/23.

Bessemerskolan, Sandviken · Senast uppdaterad: 15 september 2022

Svenska 1 – läsårsplanering 22/23. Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär vi känna vår omvärld och våra medmänniskor.

Planeringen är en översiktsplanering för kursen svenska 1 och gäller för läsåret 22/23, förändringar kan ske. En mer detaljerad planering läggs ut för varje moment i kursen. 

 

Hösttermin 2022: 

v. 35–39: Referat – upphovsrätt, källkritik (introduktion av kursen, screening, genomgång av referat, läsa, skriva referat). Under den här perioden (återkommer med datum) ska också en bok lånas på biblioteket, läsningen pågår nästan hela höstterminen och uppgiften lämnas in för bedömning v. 51. 

v. 39–41: Språksociologi (dialekter, sociolekter, prov). 

v. 42: Informerande tal (utifrån tema, skriva talmanus, öva, hålla tal).

v. 43: Programvecka 

v. 44: Höstlov 

v. 45: Forts. informerande tal (utifrån tema, skriva talmanus, öva, hålla tal). 

v. 46-48: Debattinlägg 1 

v. 49-50: Miljöpraktik

v. 51: Inlämning av uppgift (bok).  

 

Vårtermin 2023: 

v. 2–5: Novellanalys - läsförståelse (öva i grupp, göra en analys enskilt sen). 

v. 6–7: Språkriktighet (öva, prov). 

v. 8: Programvecka 

v. 9: Sportlov 

v. 10–11: Debattinlägg 2 

v.12–13: Förbereda NP 

v. 14: NP, muntligt? 

v. 15: Påsklov 

v. 16: NP, läsförståelse (18/4) och uppsats (20/4).  

v. 16–20: Skönlitteratur (boksamtal) 

v. 21–22: Filmanalys, rester/kompletteringar 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback