Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

F

Arbetsområde 1 Universum

Värgårdsskolan 4-6, Kinda · Senast uppdaterad: 25 augusti 2022

Vad finns i rymden? Hur märker du av det?

VAD?

När du har arbetat med arbetsområdet ska du:

* Veta vad en stjärna och en stjärnbild är.

*Känna till vad en världsbild är och hur den har ändrats genom tiderna.

*Kunna förklara hur det blir natt och dag.

* Veta vilka planeter som finns i vårt solsystem.

* Kunna ge exempel på himlakroppar i universum.

* Kunna berätta om stjärnors utveckling.

* Kunna förklara varför vi har årstider.

* Kunna förklara vad en månad är.

* Veta vad en satellit är och vad den används till.

* Kunna berätta om människans äventyr i rymden.

 

HUR?

Vi kommer läsa, titta på film, diskutera och göra arbetsuppgifter.

BEDÖMNING?

Du visar det du lärt dig genom att delta på lektionerna, genomföra uppgifter samt ett förhör.


Läroplanskopplingar

Hur dag, natt, årstider och år kan förklaras utifrån rörelser hos solsystemets himlakroppar.

Eleven visar grundläggande kunskaper om fysikens begrepp och förklaringsmodeller. Med viss användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver eleven enkla fysikaliska fenomen i naturen och samhället.

Eleven använder information som rör fysik för att med viss naturvetenskaplig underbyggnad föra resonemang i frågor som rör energi, teknik och miljö.

Eleven visar goda kunskaper om fysikens begrepp och förklaringsmodeller. Med relativt god användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver eleven enkla fysikaliska fenomen i naturen och samhället.

Eleven använder information som rör fysik för att med relativt god naturvetenskaplig underbyggnad föra resonemang i frågor som rör energi, teknik och miljö.

Eleven visar mycket goda kunskaper om fysikens begrepp och förklaringsmodeller. Med god användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver eleven enkla fysikaliska fenomen i naturen och samhället.

Eleven använder information som rör fysik för att med god naturvetenskaplig underbyggnad föra resonemang i frågor som rör energi, teknik och miljö.

Matriser i planeringen
Rymden
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback