Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 5

Junibackens lärmiljö

Sunnanå förskola, Skellefteå FSK/GR · Senast uppdaterad: 13 september 2022

Under läsåret kommer vi löpande att jobba för att förbättra barnens lek och lärmiljö. Vi kommer att försöka få in digitalisering mer tillgängligt i barnens lär och lekmiljö och kommer att bygga upp en projiceringshörna.

Innehåll

Var är vi?

Vi har upplevt att barnens inomhuslek är väldigt enspårig. Utomhus upplever vi att barnen har enklare att komma igång med rollekar och leker med en bredare skara kompisar. Vi vill erbjuda en mer inbjudande inomhusmiljö som bjuder in till olika typer av lek och där tilläggsmaterial är mer tillgängligt i alla "rum". Miljön ska vara inkluderande för alla.

 

Vart ska vi?

Vi vill hitta ett förvaringssystem väl placerat i lokalen där vi placerar tilläggsmaterial på barnens höjd som barnen själva kan välja att ta med sig in i leken. Vi vill att barnen ska våga ta plats, våga ta för sig och våga experimentera med materialet. 

"Biblioteket" behöver bli mer inbjudande och vi vill att miljön ska byggas upp så det blir tydligt vad man gör i biblioteket. Barnen väljer väldigt sällan att själva sätta sig och läsa i en bok. 

Vi kommer att bygga upp en föränderlig IT hörna, där kan vi fånga barnens intresse genom projicering på väggarna för att skapa en extra dimension i barnens lek. Samt göra iPad och digitalisering mer tillgängligt och en mer självklar del av barnens lek. 

Miljöerna för rollek som "djurhörnan" och "lägenheten" behöver också få ett lyft.

 

 

Hur gör vi?

Vi tänker vara lyhörda för barnens intressen och inte börja överallt utan ta ett ställe i taget. Pedagogerna ska vara närvarande i miljön och fungera som inspirationskällor. 

Vi fortsätter att dela barngruppen för att gynna samspelet barnen emellan och för att fortsätta hålla pedagogerna tillgängliga. 

 

Djurhörnan - Vi börjar med djur hörnan där vi kommer att jobba med dinosaurier. Vi kommer att introducera hörnan med hjälp av en nyckel där vi låser upp till en magisk värld. 

 

Lägenheten - I lägenheten upplever vi att de oftast leker att någon ska sova eller lekar som innefattar att som barnen beskriver det "göra fint". Vi har pratat om att ta bort bordet som står i lägenheten som i dagsläget sällan används för att istället göra plats för att bygga en koja med madrasser där barnen kan leka "sova" lekar. 

 

IT hörnan - Till IT hörnan har vi köpt greenscreentyg, ska försöka få tag på spetstyg eller annat genomskinligt tyg och ett vitt lakan. Tanken är att kunna projicera på de olika tygerna och skapa miljöer som är föränderliga efter barnens intresse. Vi hoppas kunna göra digitaliseringen en mer självklar del i barnens vardag och lärmiljö.

 

Magnetrummet - I magnetrummet vill vi inspirera barnen till att ta in andra material till deras byggen. Så som våra "bords material" och andra tilläggs material för att skapa en mer inspirerande lek som inte ser liknande från gång till gång.

 

"Pysselbordet" - 

 

Biblioteket - Biblioteket är tänkt att agera som mys/läshörna men också att det ska finnas möjlighet att ta in sensoriskt material för att bygga en harmonisk miljö. 

 

 

Hur blev det? (Besvaras under reflektion/analys. Ej lärlogg då den kan göras synlig för vårdnadshavare)

Utvärdering utifrån målen och fokusområden. Titta tillbaka på vad ni skrev i “Vart ska vi?” och utvärdera efter det.

 

Utifrån utvärderingen

Vilket är det nya nuläget? För in det i nästa planeringsmall. (Radera denna länk innan planeringen publiceras)

 

Klicka här för exempel på frågor att ställa sig vid skapande av planering.(Radera denna länk innan planeringen publiceras)


Läroplanskopplingar

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,

skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,

aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och

utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande och som utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet samt håller kvar deras uppmärksamhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback