Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

F

Grovplanering Årskurs 7 HT -22 Bergsjöskolan

Bergsjö skola, Nordanstig · Senast uppdaterad: 29 augusti 2022

En grovplanering för det vi kommer jobba med i årskurs 7 under höstterminen 2022.

Grovplanering Svenska åk 7 HT 22

 

Vecka

Lektion 1

Lektion 2

Lektion 3

34

Upptakt

Upptakt

Brev till elever

Varför Svenska?

35

Vad kommer vi arbeta med i höst? (Sagotema, DLS, Tala/lyssna…)

Svara på brev

Lässtrategier/Lärstrategier

NE.se

 

 

Friluftsdag på fre (7b missar sv)

36

SAGOTEMA START

Samla sagor

Typiskt för saga?

Jobba med sagor

Bibliotek 7C, 7D & 7B

37

Börja läsa bok -

Jobba med frågor

 

 

38

DLS Stavning

 

DLS Ordförståelse

39

DLS Läshastighet

DLS: Läsförståelse (åk 7b)

DLS Läsförståelse

(Fredag: STUDIEDAG)

40

 

 

 

41

 

Färdig med bokläsning

Skriva egen saga

42

Skriva saga

Skriva saga

Mer om sagoförfattare:

HC Andersen – Astrid Lindgren

43

 

 

 

44

LOV

LOV

LOV

45

Törnrosa – läsa/jobba

Gemensam Bio

Gemensam Bio

46

Inlämningsuppgift:

Jämförelseanalys Törnrosa/Maleficent

 

 

47

TALA/LYSSNA START

 

 

48

Dramatisera med olika känslor

 

 

49

 

 

 

50

 

 

 

51

 

 

JUL

 


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syfte, avsändare och sammanhang. Att urskilja innehåll som kan vara direkt uttalat eller indirekt uttryckt i texten.

Sammanfattning av texter.

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Disposition och redigering av texter med hjälp av digitala verktyg. Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.

Språkliga strukturer och normer. Stavning, meningsbyggnad, styckeindelning och olika typer av textbindning. Ordklasser och satsdelar.

Språkliga handböcker och digitala verktyg för ordförståelse, språkriktighet och variation.

Olika former av samtal. Att delta aktivt, uttrycka känslor, tankar och kunskaper, lyssna, ställa frågor och föra resonemang, samt formulera och bemöta argument.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Epik, lyrik och dramatik. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i berättande och poetiska texter. Bildspråk, gestaltningar, parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Några skönlitterärt betydelsefulla författare och deras verk samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Texter i digitala miljöer samt andra texter som kombinerar ord, bild och ljud. Språkliga och dramaturgiska komponenter samt hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i filmiskt berättande, teaterföreställningar och webbtexter.

Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

Skillnader i språkanvändning beroende på syfte, mottagare och sammanhang. Språkets betydelse för att utöva inflytande.

Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Eleven samtalar om och diskuterar varierande ämnen på ett sätt som till viss del utvecklar samtalen och diskussionerna. Eleven framför åsikter med till viss del underbyggda argument. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Eleven skriver olika slags texter med viss språklig variation, i huvudsak fungerande struktur och innehåll samt viss anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med flyt och visar grundläggande läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med viss säkerhet. Eleven för enkla resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också grundläggande kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter