Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

F

Nordiska språk och svenska språkets historia

Karlbergsskolan, Köping · Senast uppdaterad: 25 augusti 2022

Under de inledande veckorna kommer vi att läsa om de nordiska språken och svenska språkets historia. Vi läser i Portalboken, lyssnar på de olika språken och tränar på att plocka ut det viktiga i en text samt utveckla ett resonemang.


Läroplanskopplingar

Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syfte, avsändare och sammanhang. Att urskilja innehåll som kan vara direkt uttalat eller indirekt uttryckt i texten.

Sammanfattning av texter.

Språkbruk i Sverige och Norden. Några svenska dialekter och sociolekter. Framträdande skillnader och likheter mellan de nordiska språken. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.

Språkbruk och språkförändring genom tiderna, till exempel vilka språk som påverkat svenskan historiskt och i nutid.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Sammanfattning svenska språkets historia
Sammanfattning svenska språkets historia
Resonera kring nordiska språk och svenska språkets historia
Resonemang kring nordiska språk och svenska språkets historia

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback