Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Demokrati, Valet 2022

Stenhammarskolan 4-6, Flen · Senast uppdaterad: 25 augusti 2022

I september är det val i Sverige. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18 år rösta. Men hur går valet till? Varför ska man rösta? I det här arbetsområdet ska du få lära dig om vad demokrati innebär, hur Sverige styrs och hur du och andra kan påverka våra beslutsfattare.

Mål

Målet med arbetsområdet är att du ska förstå:

- Hur demokrati och beslutsfattande fungerar i Sverige.

- Hur ett riksdagsval går till

- Vilka partier det finns

- Viktiga ord och begrepp inom arbetsområdet

 

Arbetets innehåll

  • Vi läser, samtalar om riksdag, regering och hur demokratiska val går till.
  • Vi kommer att träna på vad olika begrepp och ämnes specifika ord betyder på olika sätt. 
  • Vi tar ni reda på vilka partier som finns och hur de delas upp i höger - vänster och vad deras viktigaste frågor är.

Läroplanskopplingar

förmåga att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv och kritiskt granska hur de framställs i olika källor.

kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter,

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Hur individer och grupper kan påverka beslut, genom att rösta i allmänna val och till exempel genom elevråd i skolan eller genom att skapa opinion i sociala medier.

Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska val och partier i Sverige. Skiljelinjer i några aktuella politiska frågor.

Eleven visar grundläggande kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter.

Eleven visar grundläggande kunskaper om förhållanden och strukturer i samhället. Eleven beskriver enkla samband inom olika samhällsstrukturer. Eleven för enkla resonemang om hur människor kan påverka och påverkas av förhållanden och strukturer i samhället.

Matriser i planeringen
Demokrati - valet 2022
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback