Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

Talking about stuff

Björkskataskolan, Luleå Kommun AUF · Senast uppdaterad: 25 augusti 2022

You will practise speaking about well known subjects together with your school mates

You will practise speaking about well known subjects

like interests, feelings, relations, opinions and ethical questions

together with your school mates

 

Mål med arbetsområdet

Målet med arbetsområdet är att du ska:

·         bli säkrare på att uttrycka dig i tal genom att samtala på engelska

·         utveckla strategier för att förbättra din förmåga att uttrycka dig i talad engelska

·         utveckla din förmåga att interagera med andra elever på talad engelska

Arbetets innehåll

Ämne: Speaking

Lyssna, samtala och interagera:

·         tränar på att samtala om välbekanta ämnen som intressen, aktiviteter, relationer och känslor

·         tränar på att anpassa språket efter mottagare och sammanhang

·         tränar på att uttrycka åsikter och etiska ställningstagande genom att diskutera och argumentera på ett sätt som leder diskussionen framåt

Arbetssätt och redovisning

Du arbetar i grupp med olika diskussionsfrågor.   

 Du kommer få visa din kunskap genom:

·         samtal och diskussioner 

Bedömning

Bedömning sker enligt kunskapskraven i engelska. I detta område kommer jag att bedöma din förmåga att lyssna, samtala och interagera på muntlig engelska på ett sätt som leder samtalet framåt.

      


Läroplanskopplingar

förståelse av engelska i tal och skrift,

förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Aktuella och för eleven bekanta ämnesområden.

Vardagliga situationer, intressen, aktiviteter och händelseförlopp.

Samtal, diskussion och skrivande där eleverna berättar, beskriver, instruerar och motiverar sina åsikter.

Strategier för att bidra till och underlätta samtal och skriftlig interaktion, även digital, till exempel genom att ge bekräftelse, ställa följdfrågor, lyssna aktivt, formulera om, förklara, bidra med nya infallsvinklar och avsluta på ett artigt sätt.

Språkliga företeelser, däribland uttal, ord och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad samt stavning i elevernas egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

Matriser i planeringen
Talking about stuff
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback