Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

1 - 3

Idrott och Hälsa åk 1-3, Ht 2022

Oskarskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 25 augusti 2022

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att delta i skolans fysiska aktiviteter samt bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning.

Lärandemål 

Du kommer att lära dig:

  • Motoriska grundformer med och utan olika redskap.
  • Olika lekar, samt enkla rörelseaktiviteter, inomhus och utomhus.  
  • Om takt och rytm i enkla danser och i rörelser till musik
  • Rörelser i vatten och vattenvana. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  • Att orientera dig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver läge, avstånd och riktning.
  • Olika lekar och rörelser i natur- och utemiljö.
  • Om allemansrättens grunder.
  • Att samtala om upplevelser av olika aktiviteter 
  • Om säkerhet och hänsynstagande i samband med aktiviteter

 

Arbetsbeskrivning 
Detta ska du göra:

Du kommer få prova på olika lekar, spel och idrotter såväl inomhus som utomhus. Vi kommer använda oss av lagspel och ta hjälp av olika idrottsredskap som t.ex. bollar, hopprep, ringar och mattor. Du kommer även att få lära dig att samarbeta med dina klasskamrater och följa regler i olika aktiviteterna.

Idrott och hälsa handlar också om att lära sig om sin kropp genom olika aktiviteter. Reflektion och samtal kring den egna upplevelsen/prestationen ger en ökad förståelse kring hälsa och fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet och rörelseglädje är viktigt för en hälsosam livsstil. Alla ska få delta i olika aktiviteter på sina egna villkor och utveckla en samarbetsförmåga samt förståelse och respekt för andra

 

Bedömning

Du visar att du har lärt dig genom att:

  • Visa upp dina förmågor och kunskaper kontinuerligt under lektionerna.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback