Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, SO (år 1-3), Bild, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

1

Valet

Heby skola F-6, Heby · Senast uppdaterad: 25 augusti 2022

Du kommer få lära dig vad demokrati betyder och vilka politiska partier det finns i Sverige. Du kommer tillsammans med några klasskompisar få hitta på ett eget parti och göra en valaffisch. Vi kommer sedan ha ett eget val i klassen.

1. Övergripande mål:

Det övergripande målet är att få kunskap om hur en valprocess går till i Sverige. Vidare ska demokratibegreppets innebörd bli känt för eleven. 

 

  

 

2. Kursplanemål:

Eleven ska förstå innebörden av demokratibegreppet. Samt kunna tillämpa det i rätt sammanhang. 

 

 

 

4. Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

  • kunna samtala kring demokratibegreppet och dess innebörd.
  • formulera dig i tal och skrift samt användandet av bilder för att förstärka budskapet.
  • kunna reflektera, ställa frågor samt framföra egna åsikter i samtalen kring de muntliga presentationerna. 

Genom att:

  • observera
  • samtala 

 

 

5. Undervisning:

  • gemensamma genomgångar med bildstöd
  • grupparbete 
  • muntlig redovisning

 

 

6. Tillämpningsuppgift:

Avslutningsvis kommer vi i klassen genomföra ett eget val där det är era partier som vi kommer kunna rösta på. 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter

ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,

har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter,

Eleven samtalar om elevnära frågor och ämnen och ställer frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. Dessutom ger och tar eleven enkla muntliga instruktioner.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback