Skolbanken Logo
Skolbanken

Valet 2022

Johannesbäck grundsärskola, Uppsala · Senast uppdaterad: 9 september 2022

Vi ska arbetar på ett inspirerande och nivå anpassat arbetssätt med begreppet demokrati och valet 2022.

1. Konkretisering av syfte

Eleverna ska få mera kunskaper om hur demokratiska beslut fungerar i skolan och i samhället.

 

2. Undervisningens innehåll 

Förstå begreppet  demokrati genom att göra konkreta val.

Eleverna får konkret vara med om hur en röstning fungerar, få kunskap om de 8 största partierna i Sverige har för symboler.

Enkel fakta om hur ett val går till och vilka riktlinjer som gäller kring ett val. 

Göra olika slags val på elevnära saker med "röstsedel".

3. Bedömningsuppgifter

Kahoot

I samtal med eleven 

4. Övrigt tex: Länkar, bilder osv

https://urplay.se/

https://kahoot.com/

 

(5. Koppla grön matris)

6. Klistra även in syfte, centralt innehåll och kunskapskrav från läroplanen

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att delta i samhällslivet och i demokratiska processer, och

Normer och regler i elevens livsmiljöer, däribland i skolan och i digitala miljöer.

Grundläggande demokratiska principer och hur demokratiska beslut fattas i skolan.

Eleven deltar i kommunikation om möjligheter, rättigheter och skyldigheter i det demokratiska samhället. Eleven deltar i att söka och använda information som rör vardagen och samhället.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav matematik åk 7-9, grundsärskolan
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter