Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

7 - 9

Slöjd åk 6B lgr22

Victoriaskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 29 augusti 2022

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av verktyg är ett sätt för männi­skan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som inne­bär att söka konkreta lösningar inom hantverkstradition och design. Slöjd inne­bär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar krea­tivi­te­ten och handlingsberedskapen samt stärker tilltron till den egna förmågan att hantera olika praktiska problem i vardagen. Detta är betydelsefullt för in­di­videns och samhällets utveckling och för att främja hållbar utveckling.

Planering slöjd

 Slöjd åk 9

HT- 22
Vecka

Uppgift:

Extra:

33

Intro: Säkerhet,  städrutiner, planering etc. Ev. skiss till första uppgiften. Nya betygskriterierna.  

 

 

34

Eget projekt"Protyp Hoodie" Egen design.

Gör en skiss därefter en ritning.

Ta bild och lägg in loggbok på unikum skriv kort om projektet.  Gör även en planering tidsplanering. 

Läxa om du inte hinner den här lektionen. 

 

36

"Protyp Hoodie"

Dokumentera

 

37

"Protyp Hood". 

Dokumentera

 

38

"Protyp Hoodie" 

Dokumentera 

 

39

"Protyp Hoodie"

 

40

"Protyp Hoodie"

Dokumenetra 

 

41

"Protyp Hoodie"

Dokumentera

 

42

 

 

43

"Protyp Hoodie"

 

44

H Ö S T L O V 

 

45

TEMAVECKA

 

46

 

 

47

-

 

48

-

 

49

-

 

50

-

Julavslutning fredag 

51

J U L L O V

 

52-1

J U L L O V

 

2

-

 

3

_

 

Läroplanskopplingar

förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker,

förmåga att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet, och

förmåga att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

Metall, textil, trä och andra material. Materialens kombinationsmöjligheter med varandra.

Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Utvecklade former av hantverkstekniker och begrepp som används i samband med dessa.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, skapade såväl med som utan digitala verktyg.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning samt reflektion över arbetsprocessen och resultatet. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

Undersökande av olika material och hantverkstekniker utifrån deras kombinations- och konstruktionsmöjligheter.

Design, mode, konsthantverk och hemslöjd från olika kulturer och tider som inspirationskällor för det egna skapandet.

Hur färg, form och material kan kombineras för att skapa personliga uttryck i egna slöjdföremål.

Jämförelser mellan olika slöjdmaterial utifrån deras kvalitet och påverkan på miljön, till exempel mellan natur- och konstmaterial, förnybara och icke förnybara material.

Resurshushållning genom återbruk, reparation samt vård av material och föremål.

Matriser i planeringen
Slöjd åk 7-9 lgr22
Uppgifter
Loggbok "Prototyp"

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback