Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Matematik åk 1

Gullbrandstorpsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 25 augusti 2022

Du kommer att arbeta med praktiska uppgifter och konkret material för att få en djupare förståelse och kunskap inom matematiken.

Mål

 • Du ska kunna skriva siffror och räkna antal 0-20.
 • Du kan räkna addition i talområdet 0 - 10 med hjälp av konkret material.
 • Du kan räkna subtraktion, ta bort och jämföra i talområdet 0 - 10 med hjälp av konkret material.
 • Du kan rita och berätta en räknehändelse i addition.
 • Du kan rita och berätta en räknehändelse i subtraktion.
 • Du kan använda likhetstecknet och känner till dess betydelse.
 • Du kan upprepa och fortsätta ett mönster i färg, form eller siffror.
 • Du kan räkna antal och rita dubbelt så många.
 • Du känner till begreppet dubbelt/hälften och fler/färre. 
 • Du kan använda tecknet större än > och mindre än <.
 • Du kan klockans hela timmar. 
 • Du känner till och kan använda udda och jämna tal. 
 • Du kan jämföra, uppskatta och mäta längd.

Du utvecklar förmågan att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, formulera och lösa matematiska problem.

Undervisning

 • Vi arbetar i matteboken Mattekojan, spelar spel, arbetar med praktiskt material, problemlösning och  utematematik m m.

Bedömning

 • Vi använder Skolverkets bedömningsstöd i matematik.
 • Eleverna gör diagnoser i matteboken.
 • Du visar att du kan använda dina kunskaper i övriga situationer t. ex. räknehändelser och i samtal. 

Läroplanskopplingar

förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier,

förmåga att föra och följa matematiska resonemang, och

förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen delas upp och används för att ange antal och ordning.

Positionssystemet och hur det används för att beskriva naturliga tal.

Metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning, överslagsräkning och skriftlig beräkning. Användning av digitala verktyg vid beräkningar.

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster samt hur de konstrueras, beskrivs och uttrycks.

Jämförelser och uppskattningar av storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Slumpmässiga händelser i konkreta situationer.

Proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer.

Formulering av matematiska frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback