Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

No-Luft och tryck

Norrbackaskolan, Sigtuna FSK/GR · Senast uppdaterad: 26 augusti 2022

Vi lär oss om begreppen luft och tryck. Vad är luft? Hur fungerar tryck? Vi arbetar utifrån Boken om NO 1-3.

Undervisningen

Vi ska arbeta med...

 • Förförståelse för olika begrepp och dess betydelse, t.ex luft, tryck och hypotes.
 • Att undersöka hur luft och tryck fungerar.
 • Att bygga och testa vindsnurror. 

Så här ska vi öva för att vi ska lära oss...

 • Läsa och svara på frågor i boken om NO.
 • Arbeta i grupp och enskilt.
 • Skriva labbrapporter och göra experiment.
 • Samtala och diskutera med andra.
 • Se på filmer.

Mål

 • Du ska känna till och beskriva vad luft och tryck är och säga några egenskaper de har. 
 • Du ska känna till hur du dokumenterar experiment med bild och text.

Bedömning

 • Du deltar aktivt vid genomgångar.
 • Du deltar aktivt i undersökningar och experiment.
 • Du deltar aktivt i våra praktiska och tekniska lektioner
 • Du kan ritar och skriver hypoteser kring våra experiment.
 • Du kan beskriva begreppen luft och tryck och nämn några egenskaper de har.

Läroplanskopplingar

förmåga att genomföra systematiska undersökningar i kemi.

Enkla fältstudier, observationer och experiment. Utförande och dokumentation av undersökningarna med ord, bilder och digitala verktyg.

Eleven visar grundläggande kunskaper om natur, kropp och hälsa, kraft och rörelse samt material och ämnen. Utifrån egna upplevelser och utforskande av närmiljön beskriver eleven enkla naturvetenskapliga samband i naturen och människokroppen. Utifrån tydliga instruktioner utför eleven enkla fältstudier, observationer och experiment.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback