Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

1 - 3

Engelska - Pick a colour

Norrbackaskolan, Sigtuna FSK/GR · Senast uppdaterad: 26 augusti 2022

Undervisningen i engelska syftar till att hjälpa eleverna att bygga upp ett ordförråd, att lära sig enkla fraser och våga kommunicera med sina klasskamrater. Eleverna lär sig genom att observera, imitera och praktisera samt leka sig fram till kunskaper. Undervisningen är baserad på programserien "Pick a colour". I serien Pick a colour får eleverna lyssna till ett nytt språk där enkla, bekanta ord och fraser blandas med nya, De hör engelska talas och sjungas och även om de inte alltid förstår alla ord och fraser, skapar bildspråket förståelse. Att från början ha en viss förståelse stärker självkänslan och gör det lättare att lära sig nytt och våga börja testa språket på egen hand. Serien fokuserar på den verbala delen av språket, och inte på skriven engelska.

 

Förmågor att utveckla

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla delar av dessa förmågor:

 • Kommunikativa förmåga- genom att gemensamt upprepa ord och fraser. Genom att säga/samtala i mindre grupper eller parvis där enkla ord och fraser används. 
 • Begreppsliga förmåga- genom att förstå vad centrala begrepp betyder inom ett visst tema samt relatera olika begrepp till varandra och använda dessa i nya sammanhang.

 

Vad ska jag lära mig? (lärandemål)

 • hälsningsfraser
 • ordförråd
 • sånger och ramsor.
 • förstå enkla uppmaningar i klassrumssituationen
 • presentera sig själva
 • föra enkla dialoger med någon annan

Hur kan vi arbeta för att komma dit?  

 • kommunicera engelska genom att föra dialoger med varandra (enkla ord och fraser)
 • öva enkla ord med hjälp av saker och bilder 
 • sjunga sånger samt lära enkla ramsor
 • leka lekar t.ex. Simon says, bingo
 • lyssna på det engelska språket (via lärare, musik och film)
 • titta på programserien Pick a colour

 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • vara delaktig och delta vid genomgångar 
 • vara aktiv under lektionerna
 • gemensamma övningar
 • lekar, sånger och ramsor

 


Läroplanskopplingar

förståelse av engelska i tal och skrift,

förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift,

Vardagliga situationer, intressen, personer och platser.

Tydligt talad engelska och enkla texter som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande, från olika medier, även i kombination med illustrationer.

Enkla dialoger och samtal.

Sånger, ramsor, dikter och sagor.

Enkla samtal.

Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback