Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

6

Svenska grovplanering HT-22

Vinsta grundskola västra, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 25 augusti 2022

Grovplanering i svenska. HT-22

Grovplanering i svenska, åk6. 

Zick Zack - Läsrummet år 6 

Läromedel: Zick Zack Läsrummet åk 6 

Konkretisering av målen 

Under arbetsområdet ska du få lära dig … 

 • att förförståelse och förkunskaper av såväl innehåll, ord, begrepp och texttyp är viktiga ingredienser för att kunna läsa och förstå olika typer av texter 

 • att syftet med texten avgör hur den är uppbyggd och formulerad 

 • läsa olika typer av texter med förståelse och flyt 

 • använda olika lässtrategier för att kontrollera sin förståelse och upplevelse 

 • utveckla ditt ord- och begreppsförråd 

 • att man när man samtalar om texten ökar såväl upplevelsen som förståelsen av texten 

Så här kommer undervisningen att gå till: 

 • Före läsningen: förberedelse så att texten blir lätt att förstå. 

 • Under läsningen: vi läser gemensamt olika typer av texter och tränar på olika lässtrategier. 

 • Efter läsningen: du får arbeta med läsförståelsefrågor, som kontrollerar förståelsen på, mellan och bortom raderna, samt befästa ord- och begreppsförståelsen genom att göra olika typer av övningar. Vi diskuterar innehållet med varandra.  

 • Du läser böcker på egen hand och redovisar dem på olika sätt tex. läsdagbok, bokrecension, boksamtal. 

Vi kommer att arbeta med olika typer av texter: 

- Den berättande, som berättar om fiktiva eller verkliga händelser skildrade i skönlitterär form, till exempel en äventyrsberättelse. 
- Den beskrivande, som beskriver och/eller informerar om hur något ser ut, är eller fungerar, till exempel en faktatext om ett land. 
- Den förklarande, som förklarar eller tolkar varför något är som det är, till exempel en faktatext som förklarar varför det blir jordskalv. 
- Den instruerande, som stegvis berättar om hur något ska göras, till exempel ett recept. 
- Den argumenterande, som argumenterar för och/eller emot en tes, till exempel en insändare. 
- Den återberättande, som berättar om något man har varit med om, till exempel en tidningsartikel. 

Dessa förmågor kommer att bedömas 

 • förstå syftet med texten 

 • med förståelse och flyt kunna läsa olika typer av texter 

 • kunna tolka, värdera och föra resonemang kring innehållet i skönlitteratur och andra texter 

 • välja och använda olika lässtrategier och ordförståelsestrategier 

 • reflektera kring sin läsning. 

Hur du ska få visa sina förmågor 

Du får visa sina förmågor genom att aktivt delta i läsningen, tillsammans i klassen samtala om texterna (innehåll, syfte, struktur och språkliga drag), samt genom att svara på läsförståelsefrågor – frågor vars svar finns att hämta på, mellan och bortom raderna – och arbeta med olika ord- och begreppsövningar. 

Läraren noterar din läsutveckling (flyt, förståelse, ord/begrepp mm). 

 

 
 
 
 
 
 

Vecka 

 
 
 
 

Kapitel i ZickZack 

 
 
 
 

34 

 
 

Brevet från Nisse  

 
 
 
 

35 

 
 

Öppna ditt hjärta 

 
 
 
 

36 

 
 

J som i Jonna 

 
 
 
 

37 

 
 

Kära lekar 

 
 
 
 

38 

 
 

Dr Lööv 

 
 
 
 

39 

 
 

Varför blir man kär? 

 
 
 
 

40 

 
 

Koll på kroppen 

 
 
 
 

41 

 
 

Bootylicious 

 
 
 
 

42 

 
 

Inte bland de du tror 

 
 
 
 

43 

 
 

Drömmen som blev verklighet 

 
 
 
 

44 

 
 

Höstlov 

 
 
 
 

45 

 
 

Den lilla flickan med svavelstickorna 

 
 
 
 

46 

 
 

Elden i människan tjänst 

 
 
 
 

47 

 
 

Trolltunga 

 
 
 
 

48 

 
 

Bind en egen bok 

 
 
 
 

49 

 
 

Andra världar 

 
 
 
 

50 

 
 

Killen från Rosengård 

 
 
 
 

51 

 
 

- 

 
 
 
 

52 

 
 

Jullov 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback