Skolbanken Logo
Skolbanken

Bokpåsen

062851 Förskolan Dartanjangs gata 3, Stockholm Bromma · Senast uppdaterad: 26 augusti 2022

Bokpåsen är ett arbete som syftar till att bidra till barnens språkutveckling genom att inkludera mer högläsning i vår vardag. Barnen kommer att få turas om att ta med sig en bok hemifrån till förskolan som vi kommer att läsa och samtala kring.

Innehåll

Bokpåsen ska syfta till att bidra till barnens språkutveckling och inflytande. 

Vår tanke är att barnen ska turas om att ta med sig vår bokpåse hem och tillsammans med sina föräldrar välja ut en bok som de tar med sig tillbaka till förskolan dagen efter. Barnen får berätta och visa bilder ur sin bok, kompisarna får ställa frågor och barnen samtalar om boken. Sedan dialogläser vi boken tillsammans.

Dialogläsning är läsning med barnen inte för barnen. Läsningen är följsam och tar vara på barnens intressen och tempo. Den väntar in och fångar upp interaktion och kommunikation genom ljud, ord och gester. Detta sätt att läsa bekräftar och anknyter till barnens vardag och begreppshorisont.

Syftet med detta arbete är

- få in mer högläsning i vår vardag för att bidra till barnens språkutveckling och fantasi
- bidra till språkutvecklingen med hjälp av diskussioner och samtal utifrån det vi läser
- inkludera hemmet i vår verksamhet
- erbjuda barnen en planerad aktivitet på eftermiddagen
- ta vara på barnens intresse
- bidra för en god miljö på avdelningen där vi lyssnar på varandra

 


Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

planering och genomförande utgår från läroplanen och från det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig, 

utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande och som utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet samt håller kvar deras uppmärksamhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback