Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

1 - 3

Tema rymden NO vårterminen årskurs 2

Andersbergsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 25 augusti 2022

Vi arbetar under några veckor med rymden där vi ska lära oss mer om vår planeten jorden, och vårt solsystem, stjärnor och stjärnbilder.

 

SyfteSyfte:

-Du ska kunna berätta om hur jorden och månen rör sig i vårt solsystem.

-Du ska lära dig mer om vårt solsystem; om planeter, stjärnor och och månens faser.

-Du skall lära dig att skriva en kort faktatext om en planet och samarbeta i mindre grupp, samt göra en redovisning för klassen om er planet.

 

Konkretisering av målen

- Du ska förklara hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
- Du ska känna till de vanligaste stjärnbilderna.

- Du är aktiv och delaktig i diskussioner.

- Du söker efter information om rymden i angivna källor.

Arbetssätt

Vi kommer att se filmer, läsa och skriva faktatexter, konstruera/bygga, par/grupparbete samt redovisa.

Vi kommer även arbeta i arbetsboken NO.

Dokumentation

-Du redovisar tillsammans med dina kamrater i gruppen om eran planet.

-Du gör ett prov i slutet av perioden för att visa dina kunskaper.

Bedömning

Du bedöms utifrån ditt engagemang på lektionerna och i din grupp samt resultatet på det lilla prov vi kommer ha i slutet av arbetsmomentet.

 

 


Läroplanskopplingar

Gemensam och enskild läsning. Sambandet mellan ljud och bokstav. Strategier för att avkoda, förstå och tolka ord, begrepp och texter.

Muntliga presentationer och muntligt berättande. Föremål, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Solsystemets himlakroppar och deras rörelser. Människan i rymden.

Eleven söker information ur någon anvisad källa och återger grundläggande delar av informationen i enkla faktatexter. Texterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Eleven visar grundläggande kunskaper om natur, kropp och hälsa, kraft och rörelse samt material och ämnen. Utifrån egna upplevelser och utforskande av närmiljön beskriver eleven enkla naturvetenskapliga samband i naturen och människokroppen. Utifrån tydliga instruktioner utför eleven enkla fältstudier, observationer och experiment.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Powerpoint om rymden

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback