Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 5

Sommaruppgift 2022 - hållbar utveckling

224601 Förskolan Berget, Stockholm Hägersten-Älvsjö · Senast uppdaterad: 25 augusti 2022

Årets sommaruppgift har fokus på hållbar utveckling. Barnen och hemmen har fått i uppgift att ta med sig ett föremål som barnen tror kan växa eller bli något nytt. Barnen kommer att få visa och berätta om sitt föremål för varandra och kompisarna kommer att få möjlighet att ställa frågor till varandra. Utifrån barnens föremål kommer vi att arbeta med olika material, tekniker och uttryckssätt. Vi ser det här som ett bra sätt för barnen att lära känna och bli nyfikna på varandra och arbeta ihop gruppen i början av terminen.

Syftet med sommaruppgiften är att synliggöra alla barns intressen och skapa förutsättningar för att låta barnen skapa relationer till varandra men också för att stärka relationen mellan förskolan och hemmet. Vi hoppas att sommaruppgiften ger en positiv och gemensam start på terminen och läsåret. Genom att arbeta med barnens föremål med fokus på hållbar utveckling och hur de kan förändras kommer barnen ges möjlighet till att lära sig nya ord, utveckla sin lyssnande förmåga samt uppmuntras till att ställa nyfikna frågor men också att tänka och utforska vidare. Vi kommer sedan att arbeta vidare med hållbar utveckling i hela verksamheten under resten av läsåret. 

 

Utifrån barnens medtagna föremål kommer vi låta barnen testa på olika material, tekniker och uttryckssätt, till exempel genom att:

- Ge barnen möjlighet att berätta om sitt ord för en mindre grupp  

- Fota och samla bilder på alla föremål på en vägg

- Undersöka orden tillsammans med barnen, till exempel genom att ställa frågor och reflektera tillsammans och testa barnens tankar om hur föremålen kan förändras.

- Ge barnen möjlighet att arbeta vidare, till exempel genom skapande och kanske naturvetenskapliga experiment.

 

Barnens föremål kommer att dokumenteras på väggen tillsammans med deras görande, skapande och lärande. Sedan kommer allt att sammanställas och avslutas i en projektavslutning.

 

Alla barn på K2 kommer att ges möjlighet att delta i arbetet med sommaruppgiften. 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback