Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

F - 1

Svenska - bokstavståget

Wigulfskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 1 juni 2023

Arbete med bokstäver - ämnesävergripande

Förväntat resultat: 

Målet med arbetsområdet är att du ska:

- Vara säker på alfabetet.

- Veta hur du formar bokstäverna i alfabetet.

Undervisning/ övning:

Vi kommer arbeta ämnesövergripande och med olika sinnen för att väcka ett intresse för skriftspråk. Till exempel bokstaven I - eleverna arbetar med begrepp för att beskriva hur is känns, eleverna har bildskapande och skapar igelkottar med olika material, under GOTW kommer eleverna lära sig mer om isbjörnar följt av att de ska skriva kort fakta utifrån vilken kunskapsnivå de befinner sig på.

Vi kommer arbeta med:

- Veckans bokstav

- Forma bokstäver

- Bokstavsljuden och ljuda ihop elevnära ord

- Skriva ord på veckans bokstav

- Arbeta med GOTW

Examinationsuppgift:

 Jag kommer titta på hur eleven deltar i olika samtal och diskussioner i helklass. 

Jag kommer även titta i elevens svenskahäfte att uppgifterna är utförda efter instruktionerna som givits.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback