Skolbanken Logo
Skolbanken

Välkommen till nya läsåret 22/23

Förskolan Skutudden, Falun · Senast uppdaterad: 9 november 2023

Under de första veckorna när vi kommer tillbaka efter sommaren börjar en period där nya barn introduceras in i utbildningen tillsammans med de barn som redan går på förskolan.

Syfte:

Vi ska arbeta för att alla barn, nya och gamla, ska känna sig trygga tillsammans med pedagoger och barnen i barngruppen. 

Metod

I dagens och veckans rutiner ska vi:

  • Att vi anpassar varje inskolning efter föräldrar och barn, hur lång tid behövs. Att vi är fler pedagoger som skolar in dom nya familjerna så att dom blir trygga med fler. Att vi nyttjar dom andra barnen så att dom får hjälpa till att få dom nya barnen i gruppen. 
  • Använda bildstöd vid varje bord så att vi kan gå igenom hur dagen ser ut. Vi och barnen lär oss några TAKK i veckan. 

För att ge tid, rum och ro för lek ska vi:

  • Dela barnen i mindre grupper. Vi äter vid 4 matbord för att lättare se alla barn och alla ska komma till tals. Vi delar barnen i olika rum.
  • Vi har 3 olika vilor för att se till barnens olika behov. Läsvila, madrassvila och sovvila. 

Lärmiljön ska göras tillgänglig och inspirerande genom att:

  • Anpassar efter barnens nuvarande behov och intressen.

Följande aktiviteter ska vi organisera:

  • Grupperna startar efter att vi har skolat i alla nya barn. Alla barn ska känna sig trygga först.

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,

ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,

utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande och som utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet samt håller kvar deras uppmärksamhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback