Skolbanken Logo
Skolbanken

Välkommen till nya läsåret 22/23

Förskolan Tallkotten, Falun · Senast uppdaterad: 26 augusti 2022

Under de första veckorna när vi kommer tillbaka efter sommaren börjar en period där nya barn introduceras in i utbildningen tillsammans med de barn som redan går på förskolan.

Hej och välkomna till ett nytt spännande läsår!

 

Vi som arbetar på Rönnen är: Maria, Zouha, Isabel, och Moa. 

 

Syfte:

Vi ska arbeta för att alla barn, nya och gamla, ska känna sig trygga tillsammans med pedagoger och barnen i barngruppen. 

Metod

I dagens och veckans rutiner ska vi:

  • Dela upp barnen i mindre grupper. Vi kommer att göra detta utifrån barnens behov och vårt temaarbete.
  • Se till att varje barn möter empatiska, nyfikna och närvarande pedagoger med en samstämmig barnsyn varje dag. Vi är på förskolan för barnens skull. Vi är nära barnen och ser barnen. Vi har barnperspektiv i allt vi gör. 
  • Använda bildstöd och TAKK vid behov. Vi använder oss av dags och veckoscheman med bildstöd, ordscheman vid matsituationen och hallsituationen, samt timstock för att tydliggöra den dagliga verksamheten för barnen. 

 

För att ge tid, rum och ro för lek ska vi:

  • Lärmiljön ska göras tillgänglig och inspirerande genom att: barnen får vara med och bygga upp den fysiska lärmiljön runt vårt temaarbete med Snick och Snack. Allt material är tillgängligt för våra stora barn på Rönnen. Vi kommer under läsåret att bygga olika rum i rummen baserat på barnens behov och intressen, med syfte att öka barnens samspel och kommunikation. 
  • Följande aktiviteter ska vi organisera: Temasamlingar i stor grupp på måndagar 10.45. Gruppverksamhet i tre små grupper tis, ons, tors 9.30. Läsvila varje dag efter lunch. Daglig utevistelse. Dagliga rörelseaktiviteter, både fria och pedagogstyrda. Regelbundna utflykter utanför förskolans gård, med syfte att ge ökad förståelse för hur vi är i trafiken. 

För oss är samarbetet med vårdnadshavare mycket betydelsefullt i vårt arbete för att få en trygg barngrupp, och vi uppmuntrar till en öppen kommunikation. Här kommer en kort presentation av oss pedagoger som arbetar på Rönnen:

Maria arbetar heltid som förskollärare och studerar på Magisterprogrammet i pedagogiskt arbete på Högskolan Dalarna. Kommer ursprungligen från Dalarna, men har arbetat som förskollärare på flera orter i Sverige och även i USA de senaste 15 åren. På fritiden är Maria gärna ute i naturen, odlar grönsaker, umgås med sina barn, eller läser en bra bok. Talar svenska och engelska. I gruppverksamheten som hör till vårt temaarbete Snick och Snack är Maria ansvarig för arbetet med Hållbar utveckling.

Zouha arbetar heltid som barnskötare och har gjort det i fem år. Kommer ursprungligen från Syrien. Zouha med familj har bott i Sverige i 10 år. Hon tycker mycket om att skapa i olika material, vilket syns på Rönnen. Zouha har fyra barn. Zouha utbildar sig inom IBT. Talar arabiska och svenska. 

Isabel arbetar 90% som barnskötare. Hon har arbetat i sex år i Falu kommun. Isabel är uppvuxen utanför Rättvik. Isabel har tre katter och två kaniner, men älskar och intresserar sig för alla djur. Tycker också mycket om växter. På fritiden tycker Isabel om att sjunga i kör, umgås och ta hand om sina djur och spela datorspel. Talar svenska och engelska. I gruppverksamheten som hör till vårt temaarbete Snick och Snack är Isabel ansvarig för arbetet med Normer och värden.

Moa arbetar 80% som förskollärare och har arbetat som förskollärare i 10 år, både i Falun och Borlänge. Moa är född i Sydkorea men har bott i Sverige sedan hon var tre månader gammal. På fritiden tycker Moa om att umgås med sin familj och sina vänner, träna, resa och vara ute i naturen. Moa är väldigt intresserad av språk både i arbetet och på fritiden, och talar svenska, engelska och lite franska. I gruppverksamheten som hör till vårt temaarbete Snick och Snack är Moa ansvarig för matematik.


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,

utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande och som utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet samt håller kvar deras uppmärksamhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter