Skolbanken Logo
Skolbanken

Rutinsituation: Måltider - Ekorren

Förskolan Lunden, Falun · Senast uppdaterad: 26 augusti 2022

Måltiden är ett tillfälle att umgås och bygga relationer mellan barnen och de vuxna, måltiden ska integreras i det pedagogiska arbetet. Måltiden används till att väcka nyfikenhet på mat, odling, ekologi och matematik, men även för att prata om kultur, samhälle och demokrati.

Syfte:

Att pedagogerna är medvetna om vilken undervisning som sker vid rutinsituation måltider och gör det till mer meningsfulla situationer samt utmanar barnen i deras lärande. 

Att pedagogerna utgår från det kostpolitiska programmet och agerar förebilder, skapar samvaro och lugn. Ger en positiv inställning till mat samt kännedom om hälsosamma och hållbara matvanor. 

Att pedagogerna ser måltiden som ett utbildningstillfälle.

Att bildstöd och TAKK används i rutinsituationen.

Metod:

  • Frukost

Barnen får leta reda på sina platser utifrån där deras bilder sitter. Vid tillfälle så får barnen hjälpa till att duka. På så vis får barnen träna på bland annat ansvarstagande. Barnen får själva i den mån de klarar av klättra upp och sätta sig med stöd av en pedagog. Barnen delas upp på flera bord för att vi ska få ett lugn och ett hälsosamt samtalsklimat där alla barn kan få komma till tals. Under frukosten så får barnen välja vad de vill ha och äta, och efter egen förmåga förmedla det till pedagogerna. Denna konversation stärks med TAKK(Tecken som stöd) och bildstöd vid behov. Efter frukosten så dukar vi av bordet och torkar av barnens händer och ansikte. Barnen får träna på att vänta på sin tur. Under frukostens gång så samtalar vi med barnen om vad vi har gjort, ska göra, vad vi ser och hör och mycket annat. Vi värdesätter dialogen väldigt högt. 

  • Fruktstund

Efter samlingen så är det frukstund. Den varierar beroende på antal barn. Antingen så sitter vi kvar i samlingsrummet och äter frukt, eller så delar vi upp oss vid borden som finns på avdelningen. Under fruktstunden så får barnen berätta vilken frukt de vill ha, antingen genom TAKK, ord eller peka. Pedagogerna stärker valen genom benämning. Vi får även med matematik under fruktstunderna då vi pratar om bråk(hel, halv etc) men också räkna antal bitar som är kvar, hur många man har ätit etc.

  • Lunch

Lunchen ser till stor del ut som frukosten, mycket arbete med benämningar, tid för dialog och barnen får uttrycka vad de vill. Samtalen stärks med TAKK. Efter Lunchen så tvättar vi av barnens händer vid bordet och de får gå till vilan och hitta sin madrass som är märkt med deras bild och namn. Detta för att ge en tydlighet och struktur.

  • Mellanmål

Mellanmålet fortsätter i samma spår med stort fokus på utrymme för dialog.  Barnen får träna på att uttrycka det de vill ha och under samtliga matsituationer och även utanför så tränar barnen på att säga "Tack" och "Varsågod".


Läroplanskopplingar

barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback