Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 4

Måltid, kost och hälsa, Nyckelpigorna

Skogsgläntan förskola, Eslöv · Senast uppdaterad: 26 augusti 2022

Måltid, kost och hälsa

Mål: Vi vill erbjuda upplevelser av olika grönsaker och maträtter.  Vi vill ge barnen möjligheter till att utveckla sin kroppsuppfattning. Detta som ett steg i utvecklingen av en hållbar och hälsosam livsstil. 

Syfte: I denna undervisning är syftet att få användning för och förståelse för sina fem sinnen samt ge barnen förutsättningar till utveckling av deras grov- och finmotorik.

Vetenskaplig grund: Vi kommer att utgå ifrån dessa grunder i vår undervisning. 

Didaktisk- Fokuserar på de pedagogiska processer som sker i undervisning och lärande då olika val görs, dessa val utgår från frågorna; Hur? Var? När? Vem/Vilka? Varför?

Sociokolturell- I detta teoretiska perspektiv är interaktionen mellan människor grunden för att ett lärande ska ske. Genom att skapa förutsättningar för barnen att samspela med varandra kommer varje barn att ingå i olika utvecklingszoner som kan bidra till en ökad kunskap.

Metod: Undersöka månadernas grönsak med de fem sinnena. Rikta uppmärksamheten till sociala, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling. Vi riktar fokus på måltid, kost och hälsa där vi utvecklar våra motoriska färdigheter.  

Dokumentation: Dokumentationen kommer ske i form av foto och film, till stor del av pedagoger men barnen kommer även uppmuntras till att skapa sina egna dokumentationer.

Analys, utvärdering och reflektion: Vi kommer tillsammans i arbetslaget samt i barngruppen reflektera, analysera och utvärdera vår process för att tillsammans hitta nya vägar för att fortsätta utvecklas inom området. 


Läroplanskopplingar

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback