Skolbanken Logo
Skolbanken

Pedagogisk planering

Förskolan Slättaskogen, Falun · Senast uppdaterad: 26 augusti 2022

Planering för olika teman/grupper/projekt med mål och aktiviteter för barnens/barnets utveckling och lärande

Planering (för avdelning eller barngrupp)

Syfte

- Varför ska vi jobba med det här?

Vilka behov och intressen ser vi hos barnen?

Vi har några nya barn som har börjat hos oss efter sommaren, majoriteten kommer från andra avdelningar på förskolan men ett par kommer utifrån. Barnen har behov av att få lära känna varandra och bli trygga i gruppen, hitta sina roller och skapa nya relationer. De intressen vi hittills har sett är skapande i ateljén, bygg- och konstruktionslek, fantasilekar i köket samt rymdraketen, motoriska lekar utomhus, spel och pussel. Även böcker verkar vara något som flera av barnen intresserar sig för. 

 

Vad vill vi att barnen kan/gör/förstår när målet är nått?

 

Metod

-Hur ska vi göra för att nå prioriterade Lpfö mål?

Hur ska dagens och veckans rutiner organiseras?

Varje vardagar börjar med att förskolan öppnar på avd Gul, olika pedagoger öppnar enligt schema. Klockan 7 går pedagog samt barn på övervåningen upp till Torget för en lugn stund innan frukost, medan en pedagog stannar nere och tar emot de barn som kommer innan frukost. Frukost äts gemensamt kl 7,30, därefter går vi ut på gården. Barn som lämnas efter 7,20 lämnas utomhus med en pedagog som möter dem där. Samling innan lunchen (se separat planering), lunch, polyglutt/läsvila/ur-play, lek och avslappning/rörelse. Därefter mellanmål och sedan går vi ut igen och är ute tills stängning (vid ok väder). 

 

Måndagar: Tillsammanstid med övriga avdelningar på övervåningen. Under vår avdelningsplanering täcker personal från Indigo samt Ockra upp för oss, och en av oss täcker för dem då de har planering. 

 

Tisdagar-torsdagar: Gruppverksamhet. En tredjedel av avdelningen är på Torget med Eva, övriga två tredjedelar är på avdelningen med Marie och Evelina. Se separata för planeringar för dessa tider. 

 

Fredagar: Möten för en del av personalen, vi hjälps åt och täcker mellan avdelningarna. 

 

 

Hur ska vi organisera för att ge tid, rum och ro för lek?

Dela upp barnen i mindre grupper och sprida ut personalen mellan rummen/olika platser på gården. En del av tiden kommer barnen få välja aktivitet själva, andra delar av dagen kommer vi pedagoger styra aktiviteter och gruppkonstellationer. 

 

 

Hur ska vi göra lärmiljön tillgänglig och inspirerande?

Vi kommer att använda oss av mer bildstöd på material/hyllor, vi försöker även att lämna stor del av materialet framme i barnens nivå. Under terminens gång kommer vi att förändra miljön utifrån barnens intressen, behov samt aktuellt projekt. 

 

 

Vilket tema, vilka grupper eller projekt behöver vi skapa?

Temat för läsåret är Världar, vi kommer att inleda med fantasivärlden och utforma metod och innehåll utifrån barnens behov, intressen och önskemål. Se veckoplaneringar för mer detaljerad information. 

 

 

Vilka målstyrda aktiviteter ska vi organisera?

Samlingar, projektarbete, rörelse/vila, måltidssituationer, påklädning, skogsutflykter. 

 

Vem/vilka ska göra vad och när?

Se separat schema för samlingar mm. 

 

Hur ska vi tydliggöra målen och skapa inflytande för barn och vårdnadshavare?

Skapa inflytande genom dagliga kommunikationer med barn och vårdnadhavare, samt följa upp barnen utveckling och lärande vid utvecklingssamtal och kontinuerligt under terminens gång. Vi kommer att tydliggöra målen genom att använda oss av vår processvägg på avdelningen, bilder kommer att bifogas vi tex hembrev till barnens vh. 

 

 

 


[OBS! Använd ”Må bra-hjulet” för att besvara frågan om barnens behov.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback